Henning Klemp blir partneransvarlig i SAP

Henning Klemp blir partneransvarlig i SAP
Henning Klemp går til SAP.

Henning Klemp er ansatt som