Henter euro-millioner til videre drift

Det planlegges to nye emisjoner for å hente inn mellom 10 og 12 millioner euro til videre drift og internasjonal ekspansjon for det norske reklameselskapet Digilog.

Det planlegges to nye emisjoner for å hente inn mellom 10 og 12 millioner euro til videre drift og internasjonal ekspansjon for det norske reklameselskapet Digilog.

I forbindelse med videre drift og ekspansjon ønsker reklameselskapet Digilog å hente inn mellom 10 og 12 millioner euro, eller mellom 85 og 102 millioner norske kroner. Dette er tenkt hentet inn ved to nye emisjoner.

Den første emisjonen ventes å finne sted i april/mai i år. Aksjonærer i Digilog anbefales av styret å selge alle aksjer i selskapet hvor oppgjøret blir én aksje i Targer Holding SA mot åtte i Digilog.

Targer Holding SA ble opprettet i 1998 av blant annet Jan Henrik Jebsen fra Delta Invest og en sveitser ved navn Martin Velasco i selskapet Genevest. Det skal fungere som holdingsselskap for Digilog. Jebsen er også styreformann i Digilog.

Targer skal etter planene etableres i Genève i Sveits, mens den norske dattervirksomheten med fire ansatte blir værende i Norge.

Styret i Digilog understreker at disse trekkene er avhengig av at aksjonærene aksepterer tilbudet fra Targer Holding, slik at selskapet får hovedsete i Sveits. Selskapet skal ha hentet inn råd fra institusjonelle investorer, samarbeidspartnere og rådgivere for å få en gunstig lokalisering og et mer attraktivt marked enn Norge.

I pressemeldingen fra selskapet skisseres planer om ekspansjon av selskapet til USA, Singapore og Sørøst Asia generelt. Det skisseres også planer for børsintroduksjon i USA (Nasdaq) og Europa - pluss eventuelt andre markeder i løpet av år 2000.

Til toppen