Henter lærere på nettet

100.000 besøkende på lærerrekampanjens nettside.

Henter lærere på nettet

100.000 besøkende på lærerrekampanjens nettside.

Det vil bli stort behov for læreryrket i det norske samfunnet i årene som kommer.

Kunnskapsdepartementet er svært godt fornøyd med responsen på lærerrekrutteringskampanjens nettside.

Rundt 100 000 besøkende er registrert den siste måneden. Nesten 92 000 besøkende har tatt den uhøytidelige testen på om de egner seg som lærer. På forumet har det blitt skrevet nesten 350 innlegg om hvordan lærerhverdagen kan bli bedre og om hvordan statusen til yrket kan forbedres.

- Vi er svært godt fornøyd med at så mange har vist interesse for læreryrket ved å gå inn på nettsidene. På Facebook er det i tillegg snart 1 000 medlemmer i den uavhengige gruppen «Vi som har det i oss». Bloggverden er full av kommentarer om læreren. Engasjementet indikerer at kampanjens satsning har vært vellykket, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Lærerrekrutteringskampanjen ble lansert 18. mars i år. Både en reklamefilm på TV og bannerannonser på nett har bidratt til å få trafikk til nettsidene. Gjennomsnittstiden besøkende er inne på nettstedet er over 6 minutter. Sammenlignet med vanlig besøkstid for lignende sider er det svært lenge, ifølge kommunikasjonsbyrået Apt, som har laget nettsidene.

Det er også etablert et forumet for ideer og meninger om læreren på nettsidene. Dette vil være åpent enda en uke, deretter vil Partnerskapet GNIST gjennomgå innleggene, kategorisere dem og overlevere en fullstendig rapport til statsrådene i Kunnskapsdepartementet i begynnelsen av juni 2009.

Lærerrekrutteringskampanjen vil gå over tre år, men utgjør bare en del av den samlede satsningen på læreren. Andre elementer er stortingsmeldingen om ny lærerutdanning og Partnerskapet GNIST. Partnerskapet samler alle de store organisasjonene innen utdannings-Norge, Kommunenes interesseorganisasjon (KS), lærerorganisasjonene, studentorganisasjonene og viktige samfunnsaktører som LO og NHO.

Til toppen