Henter SAP-kolleger fra India til Norge

Internasjonale konsulentselskaper kan vinne i SAP-kampen ved å hente egne ressurser fra lavkost-land.

SAP-kompetanse har over flere år vært sterkt etterspurt, og det forventes enda sterkere vekst framover. Noen antyder så mye som en femdobling. I dag finnes vel 300 SAP-installasjoner i Norge, og på det norske markedet antas det i dag å være rundt 500 SAP-konsulenter.

Men behovet er langt større, og stadig flere selskaper ønsker nå å installere virksomhetskritiske løsninger eller bygge videre på etablerte løsninger.

Det internasjonale konsulentselskapet Ciber bekrefter trykket i markedet. I sommer kjøpte Ciber opp det norske selskapet Logtec og sikret seg dermed 20 svært etterspurte SAP-konsulenter.

Ciber er i dag blitt én av åtte SAP-forhandlere i Norge.

Fra før har selskapet 130 konsulenter i selskapet, men dette er selgere eller utviklere med annen kompetanse, enten J2EE, Oracle, Microsoft eller IBM. For å løse etterspørselen har Ciber utdannet egne folk.

- Foreløpig er fem Ciber-ansatte blitt sertifisert som SAP-konsulenter, forteller administrerende direktør Steinar Sveen til digi.no.

Men Ciber har også andre kort for hånden. Ettersom det er et internasjonalt konsulentselskap med i alt 1500 konsulenter er spredd over 12 land, kan selskapet hente ressurser på tvers av landegrensene.

Ciber har allerede ansatt to svensker og flere spanjoler, som har vært på kurs i Norge og som trenes opp mot det norske kundemarkedet.

- Fortsatt merker vi noe skepsis mot engelsktalende konsulenter blant våre kunder, men trolig snakker vi bare om tid før utenlandsk arbeidskraft blir vanlig i Norge, mener Sveen.

    Les også:

Det er ingen tvil om at Ciber kan profitere på å tilby utenlandsk SAP-kompetanse i Norge. Lønnsnivået i Spania ligger langt under det norske lønnsnivået. I tillegg har Ciber 800 ansatte i India.

- Dette kan presse lønnsnivået ned. For det er ikke urealistisk at en SAP-konsulent i Norge tjener 700 000, bekrefter Sveen.

- Vi vil definitivt vurdere det indiske markedet og forsøke å få dem over hit til Norge, sier forretningssjef på SAP i Ciber, Geir Lysaker.

Dermed vil internasjonale konsulentselskaper som tilbyr SAP-kompetanse, blant annet Ciber, Accenture og CapGemini, ha et fortrinn i forhold til de norske SAP-selskapene.

Inderne er allerede godt inne i det norske markedet. I forrige måned åpnet indiske Tata (TCS) sitt offisielle kontor på Skøyen med mål om å gå direkte på de norske kundene.

Schlumberger-selskapet WesternGeco i Asker er blant dem som allerede har svært gode erfaringer med indiske Tata-konsulenter.

    Les også:

Selskapet har siden mai 2005 hatt ni Tata-ansatte indere lokalisert i Asker. Disse har forpliktet seg til å jobbe for WesternGeco i minst tre år. Allerede innen nyttår håper Schlumberger å ha 15 indere på plass.

- Vi ser for oss en femdoblet vekst, og dette kan vi klare ved å bruke SAP-konsulenter fra India og europeiske kontorer, sier Lysaker.

Til toppen