Her er de 10 viktigste teknologiene i 2007

Her er de 10 viktigste nye teknologiene i 2007 - og alle nykommerne Gartner mener vi ikke trenger å stresse med.

Her er de 10 viktigste teknologiene i 2007

Her er de 10 viktigste nye teknologiene i 2007 - og alle nykommerne Gartner mener vi ikke trenger å stresse med.

Under sin høst-konferanse i Cannes denne uken legger en av Gartners sjefsanalytikere frem analyseselskapets oppdatert liste over de 10 viktigste nye teknologiene som blir vanligere til neste år.

Gartner vurderer fortløpende 1500 teknologier og deres modenhet. For IT-bransjen har en sterk og tung tendens til å overdrive hvor enkelt det er å ta i bruk nye teknikker og hvor modne deres produkter er. At Google eller IBM selv har tatt i bruk noe, betyr ikke at det er smart av vanlige kunder å satse.

Gartner har derfor plukket ut "‘Top 10 Strategic Technologies for 2007".

Like interessant som topp 10-listen er de som var med i vurderingen, men som Gartner det er lengre til mange av oss må bry oss om. Eller som kanskje ikke ble så viktige som man tidligere trodde:

På denne listen står blant annet følgende teknologier: Wimax, wiki-systemer, portaler, Zigbee, Ultrawideband, tablet PCer, brenselceller som batterier og mye annet. Bildet under viser alle toppkandidatene der Gartner har uthevet med fet skrift vinnerne:

Gartners topp-10-liste ikke er alfabetisk, den er sortert etter viktighet med åpen kildekode på topp. Den er også delt i to.

Den første listen over de viktigste teknologiene/trendene for det generelle markedet åpner med "åpen kildekode", som analyseselskapet har fått et mye tyngre moment. Gartner ha laget en interessant liste med de ledende alternativene innenfor en de viktigste markedene.

De andre teknologiene er:

- Virtualisering, som Gartner deler i tre: Muligheten til å dele en fysisk maskin i flere virtuelle maskiner, "teleportation" som gir det samme brukermiljøet på flere maskiner og "aggregation" som bruke flere maskiner som en enhet.

- Business Process Management Suites, totalsystemer med flere ERP-systemer som løser hele oppgaver. Tilhørende dette har Gartner tatt med "Enterprise Information Management" - systemer som holder rede på både informasjon og regler på tvers av alle systemer i store selskaper. Gartner tar her også med "Service Registries".

- Web 2.0 — Primært Ajax som åpner programvare-aktige nettsider, men også blogging, sosiale nettverk og brukerskapte tjenester som Wikipedia.

I tillegg kårer Gartner fire langtidstrender som blir mye viktigere i 2007. Disse er:

- Information Access - Trenden der man går fra filbaserte søkesystemer til avanserte søkesystemer som analyserer og sorterer hendelser internt og ekstrent for brukeren.

- Web 2.0 Mashup Composite Model - muligheten til å samle mange datakilder til nye nettjenester.

- Communities - sosiale nettverk

- Ubiquitous Computing - trenden der vi bruker mange IT-systemene som en helhet - gjennom både lokaler PCer, Internett og mobiler - i stedet for å være bundet til data som ligger i en applikasjon på for eksempel en PC.

Til toppen