Her er de 32 viktigste nye teknologiene

I en ny rapport har Gartner samlet de 32 viktigste nye teknologiene og rangert hvor viktige de er og vil bli.

I en ny rapport har Gartner samlet de 32 viktigste nye teknologiene og rangert hvor viktige de er og vil bli.

I en fersk analyse av forskjellige sikkerhetsteknologier, påpeker det store analyseselskapet Gartner at hver ny teknologi skaper nye sikkerhetsutfordringer. Nye løsningene må introduseres, men etterhvert vil hackere og andre utfordringer forelde dem.

Gartner bruker sin såkalte "hype-kurve" for å beskrive hvordan de tror en gruppe teknologier vil bli utviklet og fanget opp av markedet. For alle teknologier, mener Gartner, går gjennom faste trinn - stor oppmerksomhet og høye løfter, før barnesykdommer og realiterer sparker inn. Dette fører til skuffelse og mange teknologier dør, men etterhvert modnes de som overlever og tas i bruk - bredt eller i nisjer.

    Les også:

Gartner kaller fasene "teknologiutløser" (oppfinnelse/gjennombrudd), "toppen av overspente forventninger" (mye hype, og mange oppstarter), "dalbunn og pessimisme" (teknologien dømmes som feilslått), "oppoverbakke" (pionérkunder starter opp) og "platå" (30 prosent markedsaksept).

Gartners mål med rapporten er å bidra med en motvekt til IT-bransjens markedsføring og spare bedrifter for kostbare, premature prosjekter.

Her er listen over hva Gartner mener er de 32 heteste nye teknologiene og hvor langt de er kommet:

Nye teknologier (teknologiutløser)
Protein DNA-baserte kretser

Det foregår forskning på å bygge kretser med DNA eller andre typer molekyler. Målet er å kunne fortsette å krympe kretser videre nedover forbi den teoretiske grensen til silisium (silicon)-baserte kretser. Kan bli revolusjonerende, men det er langt frem.

Tankegjenkjenning: Målet er å lage systemer som kan tolke hjerne-mønstere slik at du kan styre datamaskiner eller annet utstyr, men man klarer foreløpig ikke å kjenne igjen mange og detaljerte nok mønstere. Forskningen fokuserer foreløpig på handikappede som er villig til å operere inn kontakter.

Sannhets-verifisering:Systemer som med stemmeanalyse klarer å sortere ut løgn og sannheter. Tidlig fase, kan bli viktig.

RFID-brikker på enkeltvarer: Varehandelen ønsker å bruke de små RFID-brikkene til å følge enkeltvarer, ikke bare kasser og paller, men pris og rekkevidde er en utfordring.

Trusted Computing Group: Arbeider for å promotere programvare og maskinvare der alt er styrt er rettighetssystemer for å skape høy sikkert. Et eksempel er Microsofts Longhorn, arvtageren til XP, som vil inneholde NGSCB-systemet. Kommer i salg i 2005/2006, men ikke være i vanlig bruk før 2008.

Utvidet virkelighet: Arvtageren til virtual reality. Systemer som bruker gjennomsiktige hodemonterte skjerm. På disse skjermene kan man få projisert informasjon, grafikk og tegninger som er relevant for hva man holder på. Tidlig fase, langt frem.

Informations-uthenting: Søketeknikker som klarer å klassifisere tekst og dermed hente ut navn, geografisk informasjon og andre sammenhenger av tekst og annen ustrukturert data. Begynner å dukke opp i søkemotorer.

Wikis:Delte arbeidsflater som lar mange brukere arbeide sammen over nett. Leveres fra aktører som Tiki CMS og Twiki, men vil bli vanlig til mange sammenhenger.

Nettverksanalyse: Avanserte systemer som oppdager mønstere i surfing, epost-bruk, P2P-nettverk og messengingsystemer. Kan brukes til å koble brukere og skape eller bremse adferd. Gartner nevner norske Fast og deres MarketTrac som tidlige systemer.

På toppen av hype-kurven (toppen av overspente forventninger)
Digitalt papir: Ultratynne, bøyelige skjermer har vært lovet i mange år og nå begynner de første produktene endelig å dukke, men mye gjenstår.

Mini-brenselceller:Skal gi ti ganger lengre brukstid enn dagens batterier og prototyper er vist, men det gjenstår å få dette i masseproduksjon.

Stemmegjenkjenning på mobile enheter: Vil være et gjennombrudd på apparater uten tastatur, men teknikken er ikke ferdig.

Blekkskrivere som lager kretser: Å kunne “skrive” kretser vil åpne for billig produksjon av mye, men hverken produksjonsteknikk eller materialer er ferdig utviklet.

Eksterne datagrid: Store parallell-systemer, såkalte datagrids skal la deg leie kapasitet etter behov, men systemer for betaling og sikkerhet er ikke på plass.

Linux på PCer: Kan bli viktig, men mangel på kompatibilitet og Linux-klienter for forretningsapplikasjoner samt emigrasjonskostnader er sperrer for bred bruk.

Semantic Web: Skal automatisere utvekling og samhandling mellom servere over Internett, men det vil ta lang tid før nok servere kommer i gang til at denne brede visjonen vil være virkelighet.

802.16d WiMAX:: Skal øke båndbredden og rekkevidden til dagens WLAN-nett, men Gartner har tidligere påpekt av WiMax aldri vil gi 50 Mbit i sekundet over 70 kilometer slik mange hevder. Det gjenstår utviklingsarbeid, særlig på den mobile versjonen.

Unified Communications: Nettverkssystemer som kobler sammen alle typer nettverk og protokoller. Har vært lovet i ti år, roaming og sikkerhet er store utfordringer.

Dalbunn og pessimisme

LEPs/OLEDs: Disse nye skjermene og lysteknikkene er lovet i salg lenge, men mye utviklingen gjenstår likevel, blant annet for å øke levetiden.

Service-orientert arkitektur: Å dele opp programvare i fritt brukbare objekter lover mye, men de første forsøkene hos kunder har ikke vært noe suksess.

RSS: Populært blant enkeltbrukere, men ikke bedrifter.

Sensor-nettverk: Nettverk med små sensorer som selv kobler seg sammen og dynamisk endrer seg er spennende, men både teknikk og stanarder må bli ferdig før visjonen blir en virkelighet.

RFID på kasser og paller: Vil revolusjonere logistikk, og interessen er simpelthen enorm, men tilbakeslaget vil komme når de første kundene oppdager utfordringene med helt ny teknologi.

Smartphone: Avanserte mobiler med PDA-muligheter gir store muligheter for enkeltbrukere, men bedriftene savner integrasjon mot sine forretningssystemer.

Tablet PC: Lar deg skrive og notere på skjermen, men mangler integrasjon mot andre systemer, applikasjoner og er dyr. Gartner tror likevel TabletPC vil bli viktige.

XBRL (Extensible Business Reporting Language (XBRL): En XML-standard for regnskap.

WLAN Hot Spots: Er ikke interoperable for å la deg roame sømløst, noe som bremser bedrifters bruk.

På vei inn i markedet:

- Geografisk avhengige tjenester som forstår hvor brukeren er og tilpasser tjenester og innhold, både på nett og mobiler.

- IP-telefoni

- Interne datagrids der store antall enkle servere som er satt sammen som billigere alternativer til større og dyrere servere.

På vei inn i massemarkedet:

- Stemmegjenkjenning for telefoni

- Instant Messaging

- Bedriftsinterne Web-tjenester

Til toppen