Her er de viktigste nye teknologiene

Her er Gartners «radarskjerm», en oversikt over når nye teknologier kommer og hvor viktige de blir:

Her er Gartners «radarskjerm», en oversikt over når nye teknologier kommer og hvor viktige de blir:

Analyseselskapet Gartner gjorde helt på tampen av året en ny gjennomgang av viktige teknologier IKT-bransjen jobber med. Gartner kaller analyse for en radarskjerm, for selskapet har fordelt teknologiene uteover som på en radarskjerm.

På grafen under er nyhetene rangert etter når de vil bli en realitetet i markedet og hvor viktige de vil bli. Jo høyere opp mot topplinjen, jo mer viktigere og mer vil teknologien påvirke IT-brukere i privat og offentlig sektor.

Hovedmålet til Gartner med analysen er ikke å spå når produkter blir lansert, men nå de er modne nok til å bli viktige.

Forkortelser:

4G er fjerde generasjons mobilnettverk

OLED er den nye organic light-emitting lys/skjerm-teknologien

RFID er trådløse ID-brikker

P2P er bruker til bruker-nettverk

SOA er service-oriented architecture

VoIP — voice over Internet Protocol

A, B og C investeringsprofil angir hva forskjellige typer selskaper bør fokusere på, C er de mest konservative og minst teknologiavhengige.

Til toppen