Her er emisjonskandidatene

Flere selskaper har allerede offentliggjort emisjonsplaner eller sitter med fullmakter til å foreta større emisjoner. Selv om likvidtetskrisen ikke står umiddelbart foran døren, bør flere styrer ha emisjoner på agendaen i disse dager.

Flere selskaper har allerede offentliggjort emisjonsplaner eller sitter med fullmakter til å foreta større emisjoner. Selv om likvidtetskrisen ikke står umiddelbart foran døren, bør flere styrer ha emisjoner på agendaen i disse dager.

Vismafisjonerte Exense (EXE) har tidligere sagt at selskapet at selskapet satser på et nullresultat for 2000. Etter tredje kvartal var resultatet før skatt et underskudd på 5,4 millioner kroner og kontantbeholdningen var i underkant av to millioner kroner. Når lønningene alene utgjør en kostnad på over tre millioner kroner i måneden sier det seg selv at likviditetssituasjonen kunne vært bedre.

For å bøte på dette solgte selskapet blant andre Timeease tilbake til Visma (VIS) for 6,5 million kroner i fjerde kvartal. Selskapet sitter på en emisjonsfullmakt på 3,9 millioner aksjer men vil etter det digitoday.no bringer i erfaring i første rekke heller benytte de lånefasilitetene som er tilgjengelig slik at man unngår utvanning av dagens aksjonærer.

Stepstone (STP)har lagt opp et løp mot positiv kontantstrøm i løpet av annet kvartal 2002. Ved utgangen av tredje kvartal hadde selskapet en kontantbeholdning på 159 millioner euro og en negativ kontantstrøm på 39 millioner euro i kvartalet.

For i år har selskapet sagt at de vil ha en negativ kontantstrøm på nesten 100 millioner euro. Når selskapet da som et ledd i den intense posisjoneringen på det europeiske markedet foretar oppkjøp av konkurrerende selskaper, som også er i en oppbyggingsfase, vil kapitalbehovet måtte finansieres på den ene eller andre måten.

Teleselskapet Enitel (ENI) sitter på den annen side "all dressed up, but no where to go". Som innehaver av en UMTS-lisens i samarbeid med finske Sonera står selskapet foran store finansieringsløft i tiden fremover. Selv har de estimert utbyggingkostnadene til 5,2 milliarder kroner fordelt over noen år.

Av dette er det i utgangspunktet 3 milliarder som skal egenkapitalfinansieres, hvorav Enitels andel er halvparten. Dersom også alle disse pengene skal hentes i det norske markedet, enten av Enitel eller av en tredje partner som kommer inn i samarbeidet, vil også dette bidra til å belaste likviditeten i markedet. Selskapet har allerede informert om at de er i markedet for å hente inn mellom 0,5 og 1 milliard kroner i emisjon og konvertibelt lån.

Det hjelper heller ikke Enitel at eiersituasjonen i Sonera forblir uavklart.

Konsernet iGroup (IGR) satt igjen med 31 millioner kroner i kontanter etter at drøye 15 millioner kroner hadde blitt brukt i tredje kvartal i fjor. Gründer og styremedlem i selskapet, Rolv E. Heggenhougen har tidligere sagt at de vil gå i break-even tidlig i inneværende år. I mellomtiden vil pengene imidlertid fortsatt ha trillet ut av kassen og selskapet vil ikke ha råd til utsette tidspunktet for break-even vesentlig uten å få tilført ny kapital.

For andre selskaper ser kapitalbehovet i utgangspunktet mindre prekært ut. Scandinavia Online (SCO) og E-Line Group (ELG) er blant selskapene som ser ut til å kunne flyte lenge på allerede sikret finansiering og som derfor ikke er sannsynlige kandidater for å gå i emisjonsmarkedet. Også for disse selskapene vil imidlertid vekstambisjoner kunne medføre at man likevel velger å gå ut i markedet.

Til toppen