Her er hva som kommer på MinSide

Minside.no skal lanseres med en rekke tjenester i desember. Her er listen og en smakebit på videre utvikling.

Minside.no skal lanseres med en rekke tjenester i desember. Her er listen og en smakebit på videre utvikling.

For de som har skaffet seg elektronisk ID, skal en rekke tjenester bli tilgjengelige på borgerportalen Minside før jul. Flere av tjenestene er allerede lansert, men ligger spredt på forskjellige etaters hjemmesider eller dagens norge.no. (bildet over)

- Vi lager en inngangsport, der man kan logge seg inn en gang, og ikke trenger å vite hvilke etater som har ansvar for hvilke ting, sier Lars Bjørgan Schrøder, prosjektleder for MinSide.

Minside utvikler ikke selv tjenestene, men planen er at portalen skal legge litt press på flere etater og gjøre det lettere for dem å tilby tjenestene sine elektronisk. Det blir mer synlig hvem som ikke er på nett.

Her er listen over tjenester og opplysninger som Moderniseringsdepartementet har lovet å ha klar i desember:

• Navn og adresse i folkeregisteret

• Søknad om skattekort

• Flyttemelding

• Navn og kontaktinformasjon for "min fastlege"

• Bytte av fastlege

• Bestille helsetrygdkort

• Bestille serviceberegning for alderspensjon

• Mine kjøretøy inkl dato for siste periodiske kontroll og frist for neste kontroll

• Oversikt over samlet gjeld, siste innbetaling, neste terminbeløp samt status for søknad om stipend og lån i Lånekassen

• Søke om fastrente eller betalingsutsettelse hos Lånekassen

• Status og registrert informasjon hos Aetat

• Reservasjon mot direkte reklame

• Informasjon om mine registrerte eiendommer

Nye tjenester skal kunne legges til fortløpende, etter hvert som de ulike etatene får klargjort sine tjenester for nettbetjening. Dette vil i mange tilfeller kreve svært mye arbeid, og jobb for mange konsulenter.

I tillegg har prosjektgruppen tanker om hvordan selve portalen kan videreutvikles.

- Det viktigste er arbeidet med å få flere tjenester, men vi vurderer også ny funksjonalitet, og har noen ideer.

Hvilke ideer det er snakk om vil han først ikke ut med, men røper et eksempel.

- En mulighet er meldinger mellom statlige etat og innbyggere. Man kan for eksempel varsle når bilen må til kontroll elektronisk gjennom portalen, og dermed erstatte papir, sier Schrøder.

Hvis slike papirutsendelser kan droppes vil det være snakk om en vesentlig effektivisering, og nok en reduksjon i antall brev gjennom Posten.

Det blir ikke nødvendigvis Schrøder selv som skal gjennomføre dette. For prosjektgruppen for Minside vil nemlig opphøre etter at portalen er ferdig. Norge.no skal overta forvaltningsansvaret, og de holder til i Leikanger ved Sognefjorden.

- Vi har ikke tatt stilling til hva som skjer med prosjektgruppa som nå driver prosjektet fra Moderniseringsdepartementet. Men vi skal sørge for god kompetanseoverføring til Norge.no, forsikrer han.

Til toppen