Her er hva vi nå handler på nettbutikker

Her er hva vi nå handler på nettbutikker

Er du en typisk netthandler? Nå kan du sjekke, her er tallene for hva vi handlet i fjor.

Fremdeles har store deler av befolkningen ikke handlet på nett. Av en totalbefolkning på rundt 4,5 millioner mennesker, handlet 2,8 millioner mennesker på nett i løpet av fjoråret. Det viser tall fra eForum og Handels og servicenæringens hovedorganisasjon.

2,8 millioner utgjør 3 av 4 mennesker i Norge over 15 år - og viser at de fleste voksne mennesker under 60 nå handler på nett - det er de eldre som trekker ned.

I 2006 handlet 200.000 personer på nett for første gang. Veksten er størst blant kvinner, men de eldre henger tungt etter: Bare 43% av alle over 60 år har nå handlet på nett i fjor.

Tallene fra undersøkelsen viser at elektronikk (ikke IT-produkter) er den kategorien som vokser mest, salget løftet seg i med 30 prosent i fjor. Trolig skyldes dette økte innkjøp av hvite og brunevarer som kjøleskap og komfyrer over nett. Også hotellopphold, klær/skoog møbler/interiør vokser raskt.

Du kan lese hele undersøkelsen - HSH har lagt den ut i Powerpoint-format på sine nettsider.

Her er tallene for hva vi handlet på nett i fjor:

Til toppen