Her er hva vi nå handler på nettbutikker

Er du en typisk netthandler? Nå kan du sjekke, her er tallene for hva vi handlet i fjor.

Her er hva vi nå handler på nettbutikker
Bilde:

Fremdeles har store deler av befolkningen ikke handlet på nett. Av en totalbefolkning på rundt 4,5 millioner mennesker, handlet 2,8 millioner mennesker på nett i løpet av fjoråret. Det viser tall fra eForum og Handels og servicenæringens hovedorganisasjon.

2,8 millioner utgjør 3 av 4 mennesker i Norge over 15 år - og viser at de fleste voksne mennesker under 60 nå handler på nett - det er de eldre som trekker ned.

I 2006 handlet 200.000 personer på nett for første gang. Veksten er størst blant kvinner, men de eldre henger tungt etter: Bare 43% av alle over 60 år har nå handlet på nett i fjor.

Tallene fra undersøkelsen viser at elektronikk (ikke IT-produkter) er den kategorien som vokser mest, salget løftet seg i med 30 prosent i fjor. Trolig skyldes dette økte innkjøp av hvite og brunevarer som kjøleskap og komfyrer over nett. Også hotellopphold, klær/skoog møbler/interiør vokser raskt.

Du kan lese hele undersøkelsen - HSH har lagt den ut i Powerpoint-format på sine nettsider.

Her er tallene for hva vi handlet på nett i fjor:

Les mer om: