Her er Internett-Norge koblet sammen

Store deler av Internett-Norge er koblet sammen i et lite data-rack på Blinderen.

Her er Internett-Norge koblet sammen

Store deler av Internett-Norge er koblet sammen i et lite data-rack på Blinderen.

Begrepet Internett betegner et nett av nettverk der brukere ikke skal merke om en enhet eller to faller ut. Det var målet til det amerikanske forsvaret da de laget forløperen til dagens Internett.

Men i Norge har vi egentlig ikke noe helt ekte Internett, selv om det er blitt bedre de siste årene. For store deler av trafikken går fremdeles over det såkalte NIX-punktet i Oslo og nettet er derfor mer et stjerneformet nett.

digi.no har vært på besøk på det såkalte «Nix-punktet», som av historiske årsaker drives av Universitetet i Oslo. Driften skjer på Usit, Universitetets IT-avdeling, som ligger i Informatikk-bygget på østsiden av universitetsområdet i Oslo. På bildet fra Usit-bygget under kan man se over Gaustad-dalen og T-banen til Meteorologisk Institutt.

Inntil for noen år siden gikk all innenlands internettrafikk gjennom denne datasentralen. Nå har Telenor koblet seg direkte mot noen av sine største konkurrenter og i tillegg har man opprettet en delvis reserve.

Men fremdeles er 47 av landets 63 Internett-leverandører koblet sammen gjennom Nix. All trafikk mellom disse leverandørene seg i mellom og med aktører som Telenor og Nextgentel går gjennom sentralen på Blindern.

Klikk her og se hvordan norsk internett-trafikk styres gjennom et lite rack.

Til toppen