Her er IT-bransjens neste store jobb

Her er IT-bransjens neste store jobb

Analyseselskapet Gartner peker ut den neste mega-utfordringen IBM, Microsoft, SAP og Oracle nå må gå løs på.

Analyseselskapet Gartner har forsøkt å løfte blikket og spurte seg selv: Hva er mega-trendene innen programvarebransjen - hva er neste utfordring bransjen må løse.

Svaret ble lagt frem på under en pressekonferanse på Gartners halvårlige konferanse i Barcelona i forrige uke. De to senior-analytikerne Simon Hayward og Ed Thompson gav der en gjennomgang av hva de mener er den samme utfordringen alle de fire store programvare-leverandørene deler:

- I dag lever programmene vi alle bruker på PC-en, som Office, epost, lynmelding og mye annet et liv helt frikoblet fra økonomisystemet og de andre ERP-systemene, påpekte Hayward. Det du skaper, mottar eller lagrer med en kollega over epost eller med lynmelding, må du overføremed copy og paste til forretningssystemene.

De to Garntner-analytikerne påpeker at det har vært en massiv fokus på integrasjonen mellom forretninggsystemer, men nesten ikke noe oppmerksomhet rundt gapet mellom PC-applikasjonene og forretningsystemene.

Han nevner også andre eksempler: Du kan stort sett ikke få alarmer om problemer med for eksempel salget som en lynmelding eller en epost. Du kan endre en kontakt i Outlook og få den oppdatert i kundesystemet til bedriften.

De to Gartner-analytikerne påpeker at hverken Microsoft eller for eksempel Oracle har gjort noe særlig med sine egne produkter. For eksempel er Oracle Collaboration Suite en samling med epost, lynmelding og andre sluttbruker-verktøy - så og si uten koblinger til Oracles forretningssystemer, hevder Thompson.

En sammenkobling ville skapt en sømløs flyt av informasjon til og fra applikasjonene vi bruker på PC til og fra forretningssystemene. Det er dette SAP og Microsoft har forsøkt å angripe med den snarlig lanserte "Duet"-systemet, påpekte han.

Duet er en teknologi som vil la SAP-brukere benytte Office til å hente informasjon fra SAP inni Excel eller Word for viderebehandling og blir det mest avanserte systemet hittil, mener Gartner. Men dette er en kortsiktig løsning, SAP må gjøre noe selv, hvis ikke gir de vekk mye makt og omsetning til Microsoft, mener Hayward.

Dagens økonomissystemer og andre ERP-pakker organisasjonene bruker er tilpasset av utviklere for å styre prosesser i bedriften og skape rapporter. Dette kan ikke brukerne tilpasse selv, han/hun kan bare bli tildelt en rolle og få forskjellig tilgang.

Gartner mener IT-bransjen må rive ned muren mellom desktop-applikasjonene brukerne kjenner og forretningsystemene. I tillegg til full informasjonsflyt, må brukerne også få større frihet i forretningsapplikasjonene til å endre på og tilpasse prosesser de selv bruker. For verden er som regel ikke så enkel at en prosess passer alle tilfeller og i dag er det veldig tungt å håndtere unntakene.

Gartner klarer ikke å helt å konkretisere hvordan problemet skal løses, men de ser stort sett for seg en ny type informasjonsklient, trolig nettbasert og bygget med teknologier som RSS og Ajax. Brukere må kunne stokke om og velge hvordan de skal se på og bruke informasjon. Samtidig må de kunne sy om på prosesser med et enkelt klikk-og-pek-flytdiagram, forklarer Hayward.

Hayward og Thompson mener alle de fire store IT-selskapene IBM, SAP, Oracle og Microsoft står overfor den samme utfordringen.

Klarer ikke de å integrere PC-applikasjonene med ERP-systemene, vil noen andre gjøre det. Bedt om eksempler på hvem, nevner de raskt de etablerte aktørenes store spøkelse om dagen, Google.

Til toppen