Her er kommunen som gir gründere en sjanse

Å velge kortreist teknologi kan gi økt lokal verdiskaping, mener ordføreren.

Her er kommunen som gir gründere en sjanse
Bilde: Sola kommune

Ordfører Ole Ueland ble inspirert til å lempe på innkjøpsreglene etter å ha besøkt et gründerfelleskap.
Sola kommune i oljefylket Rogaland har innført en gründervennlig innkjøpspolitikk.

– Det er korrekt at når vi reviderte innkjøpsstrategien vår i fjør høst, en strategi som trådte i kraft nå i våres, foreslo vi å ta inn et punkt om dette. Det var etter innspill varaordføreren og jeg fikk da vi møtte gründerfellesskapet Mess&Order i Stavanger, forteller ordfører Ole Ueland (H) til digi.no.

Kommunens ledelse spurte hva de kunne bidra med. Svaret er at kommunen er en stor kunde og innkjøper. Kunne de lempe litt på de rigide reglene for innkjøp?

– Oppstartsbedriftene var opptatt av at det er utfordrende å komme inn på leverandørsiden til kommunene fordi det er et ganske rigid anskaffelsesreglement. Og kanskje kjøper vi inn fra kjente leverandører litt av gammel vane, medgir Ueland.

Formelt lyder vedtaket slik:

«For anskaffelser under kr. 500 000 oppfordres de som foretar innkjøp til å vurdere nyetablerte bedrifter som kan være aktuelle å kjøpe tjenester/varer fra. En økt bevissthet om slike bedrifter vil kunne føre til økt lokal verdiskapning, samt føre til innovative løsninger. Det presiseres likevel at for anskaffelser mellom kr 100` - 500 000, skal tilbudsforespørsel sendes minimum 3 leverandører, samt at innkjøp under kr 100 000 også skal baseres på forretningsmessig vurdering av hva som fremstår som det økonomisk mest fordelaktige kjøpet for Sola kommune.»

Gründer: – Tenk om en brøkdel kan vinkles mot startups

En av de som allerede har hatt glede av ordningen er Stavanger-firmaet Zoaring. Det er et teknologiselskap som jobber med å forenkle bedrifters budskap ved hjelp av animasjon.

– Det er mye kjekkere å ha den slags forbindelse til offentlig virksomhet, enn det er med kun tilskudd fra for eksempel Innovasjon Norge. Det er bedre å ha et leverandør-kunde-forhold der penger blir utvekslet og krav stilt. Slik kan man få en økonomisk levedyktig modell. Kommunene bruker enorme summer på innkjøp av tjenester hvert år. Hvis en brøkdel av dette kan vinkles inn mot oppstartsselskaper, så skal man ikke undervurdere effekten det kan ha for nyskaping, sier daglig leder Henrik Jesman Sunde i Zoaring til digi.no.

Særlig store offentlige virksomheter har en tendens til å velge de kjente, etablerte leverandørene. Disse igjen får da mindre eller ingen incentiver for å fornye seg, sier Henrik Jesman Sunde i Zoaring.
Erfaringen fra egen oppstartbedrift er at lokal interesse har vært helt avgjørende. Sunde tror at det ligger et stort uforløst potensial ved å innføre mer gründervennlige innkjøpsregler.

Særlig store offentlige virksomheter har en tendens til å velge de kjente, etablerte leverandørene. Disse igjen får da mindre eller ingen incentiver for å fornye seg, mener han.

– Sola er en veldreven, men ikke så stor kommune. Det åpner for at de kan være mer fleksible og gå foran. Generelt er det et enormt marked for å kunne høyne kompetansen hos innkjøpere i offentlige virksomheter, men også ved å kunne gi ordre til småbedrifter som da kan vokse seg større, sier Sunde.

Skape bevissthet

– Initiativet handler mest om å skape bevissthet i organisasjonen om mulighetene som ligger i innkjøp fra denne typen bedrifter. Vi ser at innen utvikling av teknologi, som IKT-løsninger og presentasjonsverktøy, der er det i hvert fall mye å hente tror jeg. Det skjer mye og mange er av den typen bedrifter som finner på mye smart, sier ordføreren.

For noen ganger handler offentlige innkjøp om behov som ikke er så fryktelig dyre og omfattende. Da er det også mer aktuelt å spille på nye leverandører i markedet, mener Ueland.

– Jeg er opptatt av at vi skal gjøre dette med å kjøpe ting vi trenger. Og ikke bevilge kommunale tilskudd til bedrifter og holde liv i dem for å være greie, men å bidra gjennom en aktiv innkjøpspolitikk.

Oslo kommune: Ber noen ganger om tre års regnskap

Kanskje i motsatt ende av skalaen, både i størrelse og i form av krevende innkjøpsregler, finner vi hovedstaden.

Direktør for næringsutvikling i bransjeorganisasjonen IKT-Norge, Fredrik Syversen, har tidligere uttalt til digi.no at Oslo kommune krever at leverandører har holdt på i minst tre år, før de kan få delta i en anbudskonkurranse. Den regelen burde fjernes, mente han.

Nå stemmer kanskje ikke det helt, men kommunen har innfløkte regler for innkjøp. Men her er det også store forskjeller avhengig av hva slags innkjøp det dreier seg om.

Etter flere dagers venting har digi.no ikke fått svar for politisk ledelse i Oslo kommune på spørsmål om de synes at de fører en gründervennlig innkjøpspolitikk.

Finansbyrådens kommunikasjonsavdeling gir i stedet følgende uttalelse.

– Det vil nesten alltid være krav om økonomisk soliditet hos leverandøren. For å dokumentere dette ber kommunen oftest om siste års regnskap, og i noen tilfeller ber vi om siste tre års regnskaper. Har ikke firmaet eksistert i ett eller tre år, så vurderes økonomisk soliditet ut i fra innsendt dokumentasjon.

– Det forekommer altså at man ber om de siste tre års regnskap, men det skal ikke bety at man krever tre års levetid på bedriften.