Her er lønna til Mjøs

Ikke full bonus til Evry-sjefen.

Evry-sjef Terje Mjøs dro hjem en hyggelig lønn for innsatsen i 2011, men fikk ikke full bonus-pott fra styret. Bildet er fra presentasjonen av selskapets nye navn tidligere i vår.
Evry-sjef Terje Mjøs dro hjem en hyggelig lønn for innsatsen i 2011, men fikk ikke full bonus-pott fra styret. Bildet er fra presentasjonen av selskapets nye navn tidligere i vår. (Bilde: Evry)

Ikke full bonus til Evry-sjefen.

Evry-toppsjef Terje Mjøs leder Norges ubestridt største IT-selskap og har vært toppsjef gjennom den største fusjonen i Norge siden Norsk Hydro og Statoil slo sammen sin oljevirksomhet.

Denne uken presenterte Evry sin årsrapport for 2011 selskapet måtte dermed presentere lønns- og bonuspakken til Mjøs, som formelt tiltrådte jobben som konsernsjef i det sammenslåtte selskapet 14. oktober 2010. For 2011 fikk Mjøs en lønn på til sammen 3,3 millioner kroner, mens han fikk en bonus fra styret på 750.000 kroner. I tillegg fikk han en aksjebasert avlønning på 1,1 millioner kroner.

Last ned hele årsrapporten her (pdf)

I Evry, som tidligere var kjent under navnet EDB Ergogroup, har de bestemt at bonusen til konsernledelsen skal knyttes til selskapets resultater og individuelle prestasjoner. Den kan utgjøre inntil 50 prosent av grunnlønnen. Mjøs fikk imidlertid 22,7 prosent av grunnlønnen som bonus.

Mjøs hadde også rett over 200.731 aksjer i Evry ved nyttår, en beholdning som har en verdi på 2,66 millioner kroner. Markedsverdien på Evry er 3,5 milliarder kroner og aksjen har steget 35,9 prosent de siste tre månedene. Det siste året har imidlertid selskapets aksjer falt over 11 prosent.

I slutten av april skal Ervry også avholde generalforsamling. Der skal selskapets nye navn komme inn i vedtektene, og det skal også stemmes over et forslag om å dele ut 93 millioner kroner i utbytte til aksjonærene. Dette utgjør 38 prosent av netto resultat for 2011. Evry har en utbyttepolicy om å betale ut mellom 20 og 50 prosent av netto resultat.

De største aksjonærene i selskapet er Posten Norge (med 40 prosent av aksjene) samt Telenor (30 prosent). De resterende aksjene er fordelt på en rekke institusjonelle og private investorer.

    Les også:

Til toppen