Her er megatrendene som vil forandre verden

Gartner tror åtte megatrender innen IT vil få avgjørende betydning de neste ti årene.

Gartner tror åtte megatrender innen IT vil få avgjørende betydning de neste ti årene.

I forbindelse med den store tyske IKT-messen Cebit har analyseselskapet Gartner samlet sine spådommer om megatrendene innen IT, endringene som vil påvirke vårt samfunn bredt og dypt. Endringene kan spores allerede, men vil slå ut i full blomst over et tiårsperspektiv.

– Vi er kommet halvveis på en 60 år lang reise fra en analog verden til en digital. De første 30 årene ble brukt til å innføre teknologi i bedriftene. De neste 30 årene vil teknologi til enkeltmennesker få en enorm innvirkning på hvordan næringslivet driver, skriver Gartners analysesjef, Steve Prentice (bildet).

Gartner spår derfor en dramatisk endring i det de kaller maktbalansen mellom både store bedrifter og kundene og leverandører og kunder. De bedriftene som ikke klarer å endre seg fort nok, vil få problemer.

Prentice peker ut åtte hovedtrender innen IT som vil drive endringene:

Trend 1 og 2 – IKT blir hyllevare og forbrukervare

– Tidligere dyre produkter reservert for næringslivet, som Internett, trådløse nett og PC-en har blitt allemannseie og brukes til stadig nye tjenester. Blant annet blir programvare (gjennom Ajax og andre teknologier) stadig mer tjenester servert over nettet i stedet for produkter man kjøper og installerer.

Trend 3 og 4 – tera-arkitekturer og virtualisering

Kapasiteten i serverparkene og nettverkene har vokste i jevn fart, men de neste årene ti årene må kapasiteten hundredobles. Tera-arkitekturer kaller Gartner serverfarmer som klarer å servere store antall brukere med direkte, dyptpløyende tilgang til store mengder data. Et eksempel er Googles 170 000 sammenkoblede billige PC-servere.

Virtualisering er et samlebegrep på teknikker for å slå sammen ressurser i et nettverk slik at de fremstår som én samlet tjeneste.

Trend 5 og 6 – nye utviklingsteknikker og leveransemodeller

Programvare vil bli skrevet som tjenester som så kobles sammen (SOA-modellen og webtjenester). Dette vil etter hvert avlive de store programvarepakkene og med dem de dominante markedsposisjonene til dagens ledende programvareleverandører. Trenden vil gå mot programvare som en leid tjeneste, ikke evigvarende, forhåndsbetalte lisenser.

Dette betyr store utfordringer for programvarebransjen. Gartner spår lavere marginer, mindre behov for direktesalgsstaber og store behov for å utdanne brukerne.

Det er tidlige tegn på at maskinvare også vil følge denne trenden, med tilsvarende konsekvenser for maskinvareleverandørene. Fallende produktpriser vil gjøre det mer verdifullt å levere tjenestene, ikke selve produktene.

Med fallende båndbreddepriser vil behovet for lokal datakraft bli stadig mindre, noe som gjøre at mange bedrifter vil kutte egne servere.

Trend 7 og 8 – fellesskap og samarbeid

Gartner spår at innen 2010 vil 70 prosent av den utviklede, rike verden bruke 10 ganger så lang tid hver dag på å kommunisere med folk over digitale systemer enn hva de bruker på «analog» kontakt.

Vår kontakt med omverdenen har tidligere styrt av geografi, men avstand er i ferd med å bli borte som en faktor. Vi vil etter hvert få omfattende digitale liv fordelt på en rekke digitale kanaler som delvis vil forskyve dagens TV og radio.

Dette vil utfordrer næringslivet fordi meninger og informasjon om deres produkter og tjenester vil spre seg langt raskere i dag og på en måte som er vanskeligere å styre og påvirke.

Den største bremseklossen for å følge med i disse megatrendene, mener Garter, er gamle rutiner som er faststøpt gjennom eldre IT-systemer. I tillegg til den kulturelle og praktiske bremseeffekten de gir for organisasjonen, spiser de store, gamle IT-systemene også opp mesteparten av IT-budsjettet.

Til toppen