Her er Microsofts Visual Studio-veikart

Microsoft har publisert en oversikt over utgivelsene knyttet til Orcas-utgaven av Visual Studio. I første omgang vil det slippes to betaversjoner - én i andre kvartal og én noe senere på sommeren.

Selskapet oppgir derimot ikke tidspunktet for lansering, men har tidligere sagt at det vil skje innen året er omme.

I oversikten bekrefter Microsoft også kodenavnet "Rosario", som er den neste utgaven av Visual Studio Team System. Denne versjonen skal slippes noe senere enn Orcas.

Rosario vil blant annet inkludere integrasjon med Microsoft Project Server for felles prioritering og administrasjon av IT-prosjekter og ressurskontroll på tvers av flere samtidige prosjekter.

Det loves også bedre løsninger for blant annet debugging, testorganisering, kvalitetsmål og integrasjon av distribuerte utviklingsteam,

Det gis også oversikt over en rekke "Power tools" for ulike deler av Team System. Disse leveres uten brukerstøtte gjennom de vanlige kanalene.

Dessuten opplyses det at Visual Studio Team Edition for Database Professionals Service Pack 1 skal gis ut i andre kvartal av 2007. Den skal gi tilgang til filer assosiert med filgrupper på prosjektnivå, samt bedre støtte for tre- og firedelt navngiving innen SQL Server og lokale objekter som er opprettet i kjøretidsmiljøet.

Til toppen