Her er morgendagens flashminne

CMOx-minne er uten transistorer: Cellene kan pakkes langt tettere enn i dagens NAND.

Her er morgendagens flashminne

CMOx-minne er uten transistorer: Cellene kan pakkes langt tettere enn i dagens NAND.

Oppstartbedriften Unity Semiconductor har gitt Wall Street Journal innsyn i en ny minneteknologi som de har arbeidet med i de skjulte i sju år. Det dreier seg om en form for halvlederminne, som holder på informasjon også når kretsene står uten elektrisk spenning.

Unity Semiconductor mener deres minne vil kunne erstatte dagens NAND-flashminne, som brukes i alt fra flashdisker (SSD eller «solid state disk») til pc-er og avanserte lagringsenheter, til mobiltelefoner og mediespillere.

Selskapets teknologi har to vesentlige komponenter: For det første en ny type minnecelle, basert på en form for diode framfor transistorer. Denne minnecellen kan lagre data fire ganger tettere enn NAND, og data skrives fem til ti ganger så raskt. Minnecelleteknologien kalles CMOx, og kan realiseres i en type halvledermateriale som er standard i dag.

Den andre nøkkelteknologien til Unity Semiconductor har med hvordan minnecellene skal produseres. Selskapets «BEOL»-teknologi bygger på halvlederskiver som inngår i mye av dagens halvlederproduksjon. Utstyret som skal produsere minnebrikkene med CMOx-minnecellene kan derfor motta ferdige halvlederskiver. Ifølge toppsjef Darrell Rinerson – med ledererfaring fra minneprodusenten Micron – vil dette redusere prisen på et produksjonsanlegg fra 4 milliarder dollar til én milliard.

Minnecellene (CMOx) legges på toppen av et standard CMOS-lag.
Minnecellene (CMOx) legges på toppen av et standard CMOS-lag.

Planen er å ha ferdig en kommersiell minnebrikke på 64 gigabit innen midten av 2011.

Det forutsetter at Unity løser flere utfordringer: De må vise i praksis at produksjonen kan gjøres med de forholdsvis lave kostnader som de forespeiler. De må få en produksjonspartner som er villig til å satse, og de er nødt til å reise kapital utover de 75 millioner dollar de har per i dag.

Inntil da vil CMOx og BEOL være en av flere mulige minneteknologier for framtiden, ved siden av PCM («phase-change memory»), MRAM («magentoresistive RAM»), FRAM («ferroelectric RAM»), RRAM (resistive RAM») og NRAM (RAM basert på nanorør). Merk at alle former for RAM dreier seg om vanlig pc-minne, ikke flashminne for SSD og mobilt utstyr.

Unity Semiconductor beskriver sin teknologi i en presentasjon og en artikkel (pdf) som er lagt ut på nettstedet deres.

    Les også:

Til toppen