Her er Norges digitale agenda

– Jeg er spent på reaksjonene, bekjenner IT-ministeren.

IT-ministeren fikk skryt fra flere i IT-bransjen etter at hun presenterte regjeringens digitale agenda. Men vil dette bli gjenstand for debatt?
IT-ministeren fikk skryt fra flere i IT-bransjen etter at hun presenterte regjeringens digitale agenda. Men vil dette bli gjenstand for debatt? (Bilde: Per Ervland)

– Jeg er spent på reaksjonene, bekjenner IT-ministeren.

LITTERATURHUSET (digi.no): Fredag la Rigmor Aasrud frem Digital Agenda, som regjeringen har jobbet med i flere år. Hensikten med stortingsmeldingen er å trekke de lange linjene i IT-politikken. Det har vært en rekke høringer og bransjemøter i forkant av meldingen - noe som har skrudd forventingene opp.

– Dette er et strategi- og policydokument. Det angir retning og veien videre. Det er ikke et budsjettdokument. Det flommer ikke over av nye penger, sa Aasrud når hun presenterte det på et frokost-seminar i regi av IKT-Norge.

De som ventet milliarder til bredbånd, et dramatisk kutt i byråkratiet, den definitive åpningen av offentlige data og så videre, fikk lite. Det mest konkrete i stortingsmeldingen kunne digi.no presentere fredag morgen: Regjeringen vil gjøre det mye lettere for bedrifter og næringsliv å benytte nettskyen.

Departementet feiret i dag at de hadde levert Stortingsmelding nr. 23 - før påske.
Departementet feiret i dag at de hadde levert Stortingsmelding nr. 23 - før påske. Bilde: Digital Agendas Facebook-side

Tilhørerne til Aasrud fredag morgen var stort sett IT-bransjen. «Alle» var der, bortsett kanskje fra Telenor (som vi ikke så noen fra...) og fikk høre Aasrud engasjert fortelle at IT-bransjen er veldig viktig.

– Det er viktig at vi som nasjon tar i bruk IKT, sa Aasrud og pekte på at dersom vi legger til grunn at ti prosent av veksten i BNP skyldes nettet, og dens voldsomme innvirkning på produktiviteten, så kan 17 milliarder kroner skyldes nettet bare i 2011 alene.

– Og det er konservativt, sa Aasrud. Hun knallet videre til med disse tallene: 74.000. Det er antall ansatte i IT-næringen. Det er mer enn landbruk og fisk – til sammen. Dessuten: Hver og en av de IT-ansatte genererer en verdiskapning på 1 millioner kroner.

– Dette er veldig høyt. Faktisk 50 prosent mer enn gjennomsnittet. For eksempel er verdiskapningen per ansatt i bygg- og anleggsbransjen, som går meget godt om dagen, på 700.000 kroner.

Men hva vil regjeringen? Vel, de ambisjonene som fremheves er:
Alle skal ha tilgang til bredbånd og mestre digitale tjenester

Bred digital deltagelse er et konkurransefortrinn for Norge. At 270.000 ikke er det, det er et problem. Dette skal halveres, dersom regjeringen får det som de vil.

Næringslivet skal digitaliseres

I meldingen heter det at «regjeringen vil legge til rette for digitale løsning for effektivisering av forretningsprosesser og grenseoverskridende handel». Her vil staten gå foran gjennom å utvikle digitale løsninger rettet mot innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Et eksempel er nettopp ønsket om å få mer IT drift ut i nettskyen.

Spesialkompetanse og profesjonsutdanning

Utdanningene innen IKT må reflektere fremtidens behov fremfor dagens situasjon. Norge trenger spesielt kjernekompetanse innen informatikk, og tverrfaglige utdanninger der informatikk inngår, slår regjeringen fast. Blant annet var Aasrud bekymret for den lave interessen for å studere teknologifag, faktisk har søkemassen til disse fagene halvert seg på ti år.

– IKT er også viktig i grunnutdanning og videreutdanning for alle yrkesgrupper. Regjeringen ønsker å styrke IKT-kunnskapen i viktige profesjonsutdanninger, for eksempel innen omsorg, skriver regjeringen som også varsler i meldingen at de vil utarbeide en nasjonal strategi for IKT forskning- og utvikling.

Vil frigi offentlige data

Regjeringen vil at offentlige data og digitalt innhold som er offentlig finansiert, i økende grad skal være tilgjengelig for alle. Regjeringen varsler at reglene i offentlighetsloven om prising av data for viderebruk vil bli gjennomgått.

Dette er imidlertid ikke spesielt nytt, men det er tydelig at Aasruds departement ikke er fornøyd med etater som for eksempel Kartverket som tidligere denne uken kunne prestere å si følgende: « Akkurat nå føler vi at vi har gjort det vi kan. Nå må vi ta en pause eller en fot i bakken.» Det kartverket gjorde var å frigi stedsnavn... Les mer om det her.

Klima

Aasrud hoppet over IKT og klima da hun presenterte sin digitale agenda for IT-bransjen. Men i meldingen skrives følgende om dette punktet: « Regjeringen ønsker fremover å legge til rette for såkalt «grønn IKT» for å redusere energiforbruket og utslippene knyttet til produksjon og bruk av IKT. Den vil også arbeide for å erstatte fysiske produkter som slipper ut mye klimagasser, med digitale alternativer som har små eller ingen utslipp. Gjennom målrettet bruk av IKT vil regjeringen redusere energiforbruk, materialbruk og utslipp for eksempel innen transport-, varehandel- og tradisjonelle industrisektorer.»

Regjeringen har lagt ut alle pressemeldingene samt selve stortingsmeldingen, både som HTML, PDF og ePub, på denne nettsiden.

Positiv bransje

IT-bransjen er, trass at det er landets tredje største, sulteforet på politisk oppmerksomhet. Men det var ikke veldig mange kritiske røster etter at Aasrud hadde presentert agendaen – selv om det ikke ble presentert mange nyhetene. Noen store overraskelser var det lite å finne.

HPs Anita Krohn Traaseth trakk frem at man måtte se på det positive.

– Men jeg håper at IKT som næring blir like populær som fisk, reiseliv og gårdsbruk for dere politikere, sa HP-sjefen og advarte samtidig det politiske miljø se på dette som «ett IT-prosjekt».

Googles Jan Grønbech var ikke like positiv. I sine umiddelbare kommentarer slo han fast at Norge ikke er et innovativt IT-land. Men at vi har alle forutsetninger for å bli det.

– Jeg savner ambisjonene. Vi bør ikke bare bli gode. Vi bør være i særklasse best! sa Grønbech som ble svart av salen med applaus. Den norske Google-sjefen trakk også frem bredbånd. I Kansas har Google nå bygget ut bredbånd med 1 GB-linje til alle som vil betale, men gratis til resten. At vi i Norge snakker om to til fire Mbit linjer som bredbånd blir for svakt.

– Om dere vil etablere dere med gratis nett så kan jeg tipse om at Sogn og Fjordane er et meget fint sted, repliserte Aasrud.

Håper på debatt

IKT-Norges Per Morten Hoff avrundet presentasjonen med å slå fast at dette var en merkedag.

- Vi har endelig fått en digital agenda. Nå er det mitt håp at vi kan diskutere dette i bransjen, sa Hoff.

De umiddelbare reaksjonene fra de tilstedeværende bransjerepresentantene var jevnt over gode. Da digi.no snakket med Aasrud rett etter presentasjonen sa hun at hun hadde vært spent på mottakelsen.

– Dette har vi jobbet lenge med. Men vi mener jo dette var solid, og jeg er glad for responsen, sier Aasrud som måtte videre for å fremlegge stortingsmeldingen til Kongen i statsråd.

Neste post blir nå at Stortinget skal diskutere planen. Det er også årsaken til at stortingsmeldingen ble presentert siste fredag før påsken. Om den hadde kommet om noen uker ville ikke Stortinget ha rukket å behandle den før sommerferien. Og som alle vet: Til høsten er det valg.

    Les også:

Til toppen