Her er nyhetene i Service Pack 2

Her en serie skjermbilder som viser hvordan de viktigste nyhetene i Service Pack 2-oppgraderingen av Windows XP virker:

Du kan nå laste ned den meget omfattende Service Pack 2-oppgraderingen av Windows XP - hvis du bruker engelsk versjon av operativsystemet. Den norske kommer i midten av september.

Oppgraderingen innfører en rekke nye sikkerhetsfunksjoner som blir eksponert når du bruker Internett - enten til epost eller nettsurfing. digi.no har hentet ut en serie skjermdumper som viser nyhetene og hvordan de fungerer.

Generelt automatiserer SP2 mye av sikkerhets-arbeide for vanlige brukere som i utgangspunktet ikke for eksempel vet hva en brannvegg er. For hittil har XP enten manglet eller ikke tvunget brukere til å instille sikkerhetsnivåer. Mye av retter nå Microsoft på. Dette er gode nyheter for mange brukere - og dårlige nyheter for levernadører av PC-brannvegger, pop-oppfiltere og andre tilleggsprogram.

Når SP2 er ferdig innstallert, får man eventuelt en advarsel om manglende sikkerhet på maskinen.

Microsoft har samlet sikkerhetsfunksjonene i et felles "Security Center"

I Security Center kontrollerer man valg for Internett-surfing, brannveggen og måten maskinen oppdateres på. Den mest åpenbare mangelen er et antivirus-program og kanskje en spyware-fjerner. Microsoft kjøpte et bulgarsk antivirus-program i fjor, men vil foreløpig ikke snakke om sine planer på denne fronten.

Brannveggen fungerer som andre programvarebaserte brannvegger - du blir varslet om inn og utgående trafikk og kan gi programmer varig eller midlertidig tilgang.

Du kan også gi tjenester som fildeling eller VPN permanent tilgang.

KLIKK HER FOR Å SE SKJERMDUMPENE