Her er Obamas digitale slagplan

Skal satse mobilt når offentlig sektor skal moderniseres.

Her er Obamas digitale slagplan
President Barack Obama vil at alle offentlige etater skal tilpasse sitt innhold til mobile enheter. I går presenterte han en omfattende strategi for å digitalisere forvaltningen. Bilde: Kevin Lamarque /Reuters/ NTB SCANPIX

Onsdag lanserte president Barack Obama sin strategi for å modernisere offentlig sektor i USA. Ved å bruke ny teknologi skal offentlige etater og instanser levere bedre tjenester billiger og mer effektivt. Lyder det kjent? Det er ikke lenge siden statsminister Jens Stoltenberg og Rigmor Aasrud gjorde noe av det samme i Norge.

– Innovativ bruk av ny teknologi endrer fundamentalt på hvordan det amerikanske folket gjør forretninger og lever sine liv. En eksponentiell vekst i datakraft, fremvekst av høyhastighets nettverk, og den mobile revolusjonen har ført nettet til våre fingerspisser, heter det i innledningen til et notat til samtlige offentlige etater i USA fra president Barack Obama.

En gjennomgående tråd i strategien er satsning på mobile enheter. Mens private selskap har tatt i bruk ny teknologi for å betjene sine kunder, erkjenner Obama at offentlige etater i USA ikke har gjort nok.

– I alt for lang tid har det amerikanske folk blitt tvunget til å navigere gjennom en labyrint av informasjon gjennom ulike offentlige programmer for å finne tjenestene de trenger. I tillegg er offentlige tjenester ikke optimalisert for verken smarttelefoner eller nettbrett, mens amerikanere flest i økende grad kjøper billetter eller betaler regninger via mobile enheter, skriver Obama i notatet som medfulgte lanseringen av den amerikanske regjeringens nye digitale strategi.

I planen, som har fått navn Digital Government: Building a 21st Century Platform to Better Serve the American People, blir det listet opp tiltak som statlige amerikanske etater må implementere i løpet av de neste 12 månedene. Dessuten må samtlige etater innen 90 dager fra planen ble lansert offentlig rapportere om fremskrittet i de ulike tiltakene på sine nettsider.

Strategien har tre mål:

– Gjøre amerikanerne i stand til å få tilgang til digital informasjon fra det offentlige uavhengig av hvor de er, hvilken plattform de velger eller når på døgnet de søker etter informasjonen.

– Sikre at offentlig sektor tilpasser seg den nye digitale verden og griper mulighetene som byr seg med nye enheter og applikasjoner.

– Utløse kraften i statlige data for å øke innovasjonstakten. Sagt med andre ord: Data fra offentlig sektor skal være tilgjengelig og i maskinlesbare formater.

Hele planen kan du lese her (pdf) eller her (HTML5).

    Les også:

Les mer om: