JUSS OG SAMFUNN

Her er regjeringens IT-krisepakke

Fornyingsstatsråd Røys får hundre millioner til IT-prosjekter som skal motvirke stigende arbeidsledighet.

26. jan. 2009 - 12:43

Regjeringen kom i dag på banen med en egen tiltakspakke også for IT-næringen, som de håper vil motvirke stigende arbeidsledighet i kjølvannet av finanskrisa.

Forslaget innebærer at myndighetene setter i gang en rekke prosjekter, som til sammen beløper seg til 100 millioner kroner.

- IKT-næringen rammes også av de urolige tidene vi nå opplever. Fra regjeringens side har vi derfor vært opptatt av å sette i verk tiltak som kan motvirke økende ledighet også for denne viktige næringen. Store offentlige IKT-prosjekter er allerede i gang som følge av det opprinnelige statsbudsjettet som ble vedtatt før jul. I denne tiltakspakken kommer ytterligere 100 millioner som vil bidra positivt for IKT-næringen, sier IT-minister Heidi Grande Røys.

Krisepakken inneholder følgende elementer:

  • 60 millioner kroner til ny tilskuddsordning, som skal fremme digital fornying i kommunene
  • 10 millioner kroner til anskaffelse av videokonferanseutstyr i domstolene
  • 20 millioner kroner til anskaffelse av videokonferanseutstyr og IT-tiltak i kriminalomsorgen, herunder å utvide ordningen med internett for innsatte i fengselsundervisningen til flere fengsel, samt å igangsette et pilotprosjekt ved Halden fengsel for innføring av IT-kartleggingsverktøy og styringsinformasjonssystem.
  • 10 millioner kroner til digitalisering av pantedokumenter.

Disse tiltakene kommer i tillegg til de større fornyingsprosjektene som regjeringen allerede har igangssatt for inneværende år, blant annet utvikling av eID og videreutvikling av Altinn-portalen.

Vil ruste opp kommunene

60 millioner, og dermed hoveddelen, av krisepakken for IT-næringen er øremerket en midlertidig tilskuddsordning for å ruste opp det digitale kommune-Norge. Her håper regjeringen å slå to fluer i en smekk: både utvikle nye elektroniske tjenester i kommunesektoren, samt å motvirke nedgangstider i IT-bransjen.

- Midlene skal gå til konkrete prosjekter i kommunene som skal utvikle flere og bedre elektroniske tjenester for sine innbyggere og for næringslivet, sier fornyingsstatsråden.

Videre skal pengene benyttes til prosjekter som forbedrer den elektroniske samhandlingen mellom kommune og stat, og styrke kompetansen i offentlig sektor innen digitale tjenester. Det vil bli lagt vekt på at ordningen også understøtter arbeidet med å utvikle og ta i bruk digitale fellesløsninger for offentlig sektor.

Det kan tildeles støtte på inntil 20 prosent av prosjektkostnadene. Tilskudd gis til prosjekter som starter opp innen utgangen av 2009. Støtte kan gis på bakgrunn av søknader fra kommunesektoren og til prosjekter i samarbeid med eller initiert av KS.

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal administrere den nye ordningen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.