Her er Rosing-finalistene

10 ulike juryer har arbeidet seg gjennom vel 220 kandidater til årets Rosing-priser. Her er finalistene:

10 ulike juryer har arbeidet seg gjennom vel 220 kandidater til årets Rosing-priser. Her er finalistene:

Den Norske Dataforenings Rosing-pris har vokst jevnt og trutt, og etter fjorårets vellykkede arrangement seiler nå Rosing opp som IT-bransjens ubestridte "Oscar"-utdeling.

Aldri har det vært flere kandidater å velge blant enn i år. Mer enn 220 påmeldinger kom inn til de 15 prisene, som skal deles ut på en stor bransjefest i Oslo den 24. november.

Rosingprisene henger meget høyt, og det å komme blant de tre finalistene i de enkelte klasser er en bragd i seg selv. Den 3. november var deadline for de ti juryenes gjennomgang av kandidatene, og nå er finalistene til prisene klare:

Brukervennlighetsprisen

Konkurransen om Brukervennlighetsprisen er åpen for norsk programvare, web-løsninger og nye brukergrensesnitt som er tatt i bruk etter januar 2001. Det var 23 påmeldte til prisen. Juryen, som består av Gautam Ghosh, Userminded, (juryleder); Torunn Brandt, Accenture; Jakob Thyness, Glib; Svetlana L. Gaarder, IBM; Eidar Grande Vollan, Netlife Research, har plukket ut disse tre finalistene: Pronto TV, utdanning.no og sendregning.no.

Kompetanseprisen

Kompetanseprisen tildeles en bedrift eller organisasjon som har lykkes med å utvikle sine ansattes IT-kompetanse på en effektiv, kreativ og motiverende måte. Det var ti kandidater til denne prisen. Juryen, som består av Terje Mikaelsen, Venturos (juryleder); Fred Arne Ødegaard, Nærings- og handelsdepartementet; Håkon Skjørland, Næringsakademiet; Bernt Nilsen, Datakortet a.s; Svein Frøystad, Bergen kommune; og Øystein Mjelve, Abelia, har valgt disse finalistene: Prosjekt Bedre bruk av IT fra Byrådsavdeling helse og bydeler i Bergen kommune; NKI Fjernundervisning; og NettOpp IT-kursene til Selmer Skanska Kompetanse.

Språkprisen

Språkprisen skal oppmuntre til og gi en honnør for bruken av godt norsk språk i IT-sammenheng. Den deles ut i samarbeid med Norsk språkråd. Det var 17 kandidater. Juryen, bestående av Torbjørg Breivik, Språkrådet (juryleder); Henrik Wigestrand, Den Norske Dataforening; Per Morten Hoff, IKT-Norge; Per Rune Eknes, redaktør Skolemagasinet; og Solveig Aas, Ciber Norge, har plukket disse finalistene ut: SpeechMagic fra Max Manus AS i norsk talegjenkjenning for radiologi; Nynodatas norsk temasøk; og IT-bøker i TISIP-Gyldendal serien.

Studentprisen

Studentprisen skal stimulere norske IT-studenter til å lage oppfinnsomme løsninger på datateknologiske problemer. Konkurransen er åpen for IT-studenter på høgskole- og universitetsnivå. Det var tolv kandidater. Juryen, bestående av Ulf Uttersrud, Høgskolen i Oslo (juryleder); Gunnar Misund, førstelektor, Høgskolen i Østfold; Rafael Hope, førstelektor, Høgskolen i Hedmark; Yngve Vogt, VG / Trygg Trafikk; og Kjetil Nørvåg, førsteamanuensis, NTNU, plukket ut disse tre finalistene: FirstToKnow - Utstyrsovervåkning via mobiltelefon, fra Høgskolen i Bergen; Patient Response Module for Medicom AS, fra Høgskolen i Oslo; og Trikey - inntastingsteknologi for tre taster, fra Høgskolen i Oslo.

Anvenderprisen

Anvenderprisen belønner god anvendelse av informasjonsteknologi, og ser på helheten i brukerverdien heller enn på den tekniske løsningen i seg selv, og vektlegger menneskelig utvikling, nytte eller glede gjennom kreativ bruk av IT. Det var tolv kandidater. Juryen, som består av Nina Furu, UNIK:TID (juryleder); Håkon Wium Lie, Opera Software; Bård Brænde, Halogen; Øystein Kvistad, digi.no; og Rita Westvik, SINTEF, har plukket ut disse tre finalistene: askGeorge; Geo2000; og Ringerike Sykehus HF.

Det deles i år ut fire internettpriser - opprettet for å hedre gode nettsteder og -løsninger. Juryen, som består av Jorun Ruud - Concept-leder, Concept Communication (juryleder); Hans Petter Terning, adm. dir, Eniro Norge; Arne Krumsvik, radiosjef, Kanal4; Kristin Sætevik, daglig leder, Reisefeber Norge; Jostein Borgmo, kreativ leder, MarchFirst; Arne Krokan, 1. amanuensis BI /Professor sosiologi NTNU; Dagfinn Reinertsen, Leder Interactive Services, BEKK; Mathias Friis, Kreativ Leder Mediafront; og Marta Prerovska, Rådgiver, Gazette, har plukket ut disse finalistene i klassene: e-business, nyheter, informasjon og underholdning.

Internettprisen: e-business

Juryen har lagt vekt på nyskapning, teknologiutvikling og brukervennlighet. Det var elleve kandidater. Finalistene er filmweb.no, Komplett.no - Komplett ASA; og Mercell AS.

Internettprisen: nyheter

Juryen har spesielt lagt vekt på nyskapning, brukervennlighet og evne til å utnytte og utfordre mediets egenskaper. Det var åtte kandidater. Finalistene er: Aftenposten.no, Dagbladet.no; og vg.no.

Internettprisen: informasjon

I valget av det beste informasjonsnettstedet har juryen lagt særlig vekt på nettsteder som strukturerer og presenterer store informasjonsmengder på en lettfattelig og oversiktelig måte for brukerne. Det var 27 ulike kandidater til prisen. Juryen har plukket ut disse tre finalistene: Lånekassen; matematikk.org; og Miljøstatus.

Internettprisen: underholdning

Nettstedet som vinner ROSINGs Internettpris: underholdning må engasjere brukerne og gi dem en opplevelse. Det var fire kandidater. Juryen har valgt å sende to av dem videre til finalerunden. Disse er Urørt fra NRK; og Inpoc.

Presseprisene er en nyskapning i år. Prisene deles ut av en jury bestående av journalister og redaktører fra noen av de fremste fag- og næringslivsorienterte aviser, nettaviser og magasiner i Norge. Juryen, bestående av Morten Kristiansen, ansvarlig redaktør for Computerworld Norge (juryleder); Arne Joramo, ansvarlig redaktør i Teleavisen; Michael Oreld, ansvarlig redaktør for Business Standard; Espen Kvalheim, IT-journalist i Finansavisen; Claude Olsen, ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad; Øystein Kvistad, ansvarlig redaktør for internettavisen digi.no; Elin Festøy, ansvarlig redaktør i ITavisen Business; og Hans Jørn Næss, IT-journalist i Kapital, har hatt ansvar for å plukke finalister og vinnere i tre klasser: Årets IT-bedrift; Årets IT-person; og Årets IT-produkt.

Presseprisen: Årets IT-bedrift

Årets IT-bedrift må være representert i Norge. Bedriften skal ha vist resultater (i vid forstand) i ROSING-året. Dette kan være alt fra økonomiske resultater til å klare å snu en utvikling eller brekke seg inn i et marked. Bedriften har en god og vital strategi, gjerne også knyttet til allianser. Det var 13 ulike kandidater til prisen. Finalistene er: DIPS ASA; Fast Search & Transfer ASA; og projectiondesign AS.

Presseprisen: Årets IT-person

Årets IT-person er en person som har gjort seg bemerket i bransjen i ROSING-året. Personen må representere bransjen og/eller bedriften på en god måte. Juryen er fordomsfri og villig til å la seg imponere, men ser vel for seg at de mest sannsynlige kandidatene vil kunne skilte med å ha ledet en bedrift på en fremragende måte. Det forhindrer ikke at en også vil kunne la annen type imponerende innsats de siste 12 månedene være utslagsgivende. Det var fem kandidater til denne prisen, inkludert to kandidater juryen selv valgte å nominere. Finalistene er: Kjell Rusti fra Steria; Toril Nag fra Lyse Tele; og Øystein Moan fra Visma.

Presseprisen: Årets IT-produkt

Ulikt Kreativitetsprisen kan Årets IT-produkt gjerne være utenlandsk, bare det er representert i Norge. Desto mer gledelig å se at andelen norskutviklede kandidater var stor. Juryen har lagt vekt på produkter som er forretningsrettet. Det skal helst være et nytt produkt, ikke en oppgradering. Det var 23 kandidater til prisen. Finalistene er Cordis RadioEye (fra Radionor Communications); IMATIS Medical (fra Cardiac Medical); og Scorpion Vision Software (fra Tordivel AS).

eNorge-prisen

eNorge-prisen er ny av året, og skal gå til prosjekter, initiativ, virksomheter eller individer hvis innsats antas å bidra til å plassere og markere eNorge i en internasjonal sammenheng. Det var 22 kandidater til prisen: Juryen, bestående av Eva Tønnessen, Computerworld Norge (juryleder); Anne Katrine Kaels, avd.dir., Nærings- og handelsdepartementet; Guri Verne, Statskonsult; Osmund Kaldheim, Arbeids- og administrasjonsdepartementet; Endre Rangnes, styreleder IKT-Norge; og Truls Berg, leder i Dataforeningen, har valgt tre finalister: Lyse Tele; Nasjonalt Senter for Telemedisin; og Samordna opptak.

Kreativitetsprisen

Dette er den "originale" Rosingprisen, delt ut første gang i 1990. Vinnerprodukter bør være norskutviklede med et stort eksportpotensial. Det var 24 kandidater til Kreativitetsprisen. Juryen, som består av Stein Arne Nistad, Gazette (juryleder); Frank Johnsen, Computerworld; Jan Brandt Jensen; Gunnar Somby; Mette Wam; Software Innovation; Hege Fredhall, Software Innovation; og Pål Leveraas, Leveraas PR; har valgt ut følgende tre finalister: Cordis RadioEye fra Radionor Communications AS; FAST Data Search fra Fast Search & Transfer ASA; og FIT Fingerprint Image Transmission fra Steria AS.

Hedersprisen

Juryen for Hedersprisen er Rosingakademiet. Nominasjonene her er i sterkere grad enn for de andre prisene å regne som tips og innspill til Akademiet. De ti nominasjonene som er levert inn til Akademiet er: Yngvar Lundh, Thomas Hysing, Lars Monrad-Krohn, Conrad Hansen, Sophus Lie-Nielsen, Sven Bang Ullring, Bjørn Kirkerud (post mortem), First Tuesday, barnimagen.com, samt Kristen Nygaard og Ole Johan Dahl (begge post mortem). I denne klassen utpekes ingen "finalister", kun en verdig vinner.

Til toppen