Her er statens nye IT-standarder

- Åpne formater skal hindre diskriminering, sier IT-statsråd Røys.

Her er statens nye IT-standarder
Bilde: Marius Jørgenrud

Regjeringen har i dag vedtatt nye IT-standarder. Vedtaket innebærer at en lang rekke åpne formater snart blir obligatoriske for alle som jobber i staten.

Offentlige virksomheter skal ikke bruke andre filformater enn ODF (versjon 1.1) og PDF som vedlegg ved utveksling av dokumenter per epost. Denne regelen vil gjelde fra 1. januar 2011.

Andre standarder skal gjøre det enklere for befolkningen å få tilgang til grafikk-, video-, lyd- og bildemateriale fra offentlig sektor. De åpne multimedieformatene som er vedtatt blir også obligatoriske ved overgangen til 2011.

Vedtakene er så langt vi kan se identiske med forslaget IT-minister Heidi Grande Røys fikk overrakt fra Standardiseringsrådet for et halvår siden.

Se oversikten over formatene som blir påbudt her.

Tegnsett

Det innføres også en regel om at tegnsettstandarden UTF8 skal legges til grunn for alle nye statlige IT-prosjekter. Fra 2012 skal denne standarden også benyttes ved all elektronisk informajsonsutveksling. Her bemerker myndighetene at det kan gjøres unntak fra kravet ved særlige tilfeller.

Innføringen omtales som et viktig sted for at offentlig sektor skal kunne håndtere blant annet samiske tegn skikkelig.

- Alle brukere skal ha lik tilgang til offentlig informasjon og tjenester på Internett. Staten skal ikke diskriminere brukere med bakgrunn i hva slags teknisk utstyr og programvare de benytter. Gjennom dette vedtaket gir vi brukerne en rett til å se eller spille av multimediamateriale fra staten i åpne formater, som ikke er låst til enkeltleverandører i markedet, sier fornyingsministeren i en pressemelding.

De nye IT-standardene legges nå inn i statens såkalte Referansekatalog (PDF) over godkjente standarder, versjon 2.

Blir obligatorisk også i kommunal sektor

I første omgang gjelder de obligatoriske kravene bare for staten. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) sier de planlegger en forskrift som vil gjøre at kommunal sektor også omfattes av de obligatoriske standardene.

    Les også:

Les mer om: