Her er ti råd mot nettavhengighet

Legene på Lommelegen.no advarer mot å ta for lett på fenomenet internettavhengighet og har disse ti rådene for hvordan du kan begrense avhengigheten.

1. Flytt datamaskinen til et annet rom

Dette vil fjerne en del av motivasjonen for å gå online.

2. Gå aldri på nettet alene

Det bør være andre i rommet eller i huset, og hvis du iflg punkt 1 flytter PC-en til et rom med mye trafikk (kjøkkenet eller stuen?), vil du bli tvunget ut av den isolerte kontakten med Internett og i større grad eksponere din internettbruk (og internettporno/sex blir mindre aktuelt..)

3. Lag en internettlogg

Du vil bli overrasket over hvor mye du bruker Internett! Skriv også ned hva du tenker når du logger deg på og av. Dette kan hjelpe deg og en evt terapeut i å eksponere problemet ditt.

4. Fortell andre om ditt problem

Du vil oppdage at mange har liknende problemer/atferd. Dessuten vil det bli mindre skyldfølelse og tabu rundt nettbruken, og du vil kanskje kunne kombinere livet offline/online?

5. Mosjon

Du vil få mer overskudd, men også bli trøttere om kvelden, slik at søvnproblemer blir mindre alvorlige.

6. Ikke bruk alias

Stå for hvem du er, vær deg selv. Det er viktig at du opprettholder følelsen av hvem du er, og at det du gjør er noe du er ansvarlig for og kan stå for. Et alias smuldrer opp ansvarsfølelsen og forsterker skyld og tabufølelse.

7. Ta internettfri

Begynn med en dag. Kanske du klarer en helg eller en uke etter hvert? Dette gjelder også email. På denne måten kan du bryte avhengigheten.

8. Slutt å tenke på internettavhengighet

Et merkelig råd kanskje, men en "diagnose" er ofte en selvoppfyllende profeti. Du trenger ikke vite mye om internettavhengighet, ta tak i alle mulighetene til å komme ut av alvorlig avhengighet og overforbruk, men bruk internett i fornuftige mengder uten skyldfølelse.

9. Hjelp andre

Kjenner du andre som har det som deg kan det være fornuftig å snakke om det, hjelpe hverandre og sette ting i riktig perspektiv. Dette vil hjelpe deg til å se din egen internettbruk på en riktig måte.

10. Søk profesjonell hjelp

Dette er det viktigste rådet hvis du sliter med overforbruk av Internett og det går utover ditt sosiale og jobbmessige liv.

Doktor Dr. Roar Pedersen ved Sykehuset i Tønsberg jobber også for nettstedet Lommelegen.no. Han har plukket disse ti rådene fra en amerikaner ved navn Richard Davis som skal være ekspert på nettavhengighet.

Pedersen kom innpå dette da han skulle gi en innsender på 19 år svar på et spørsmål på Lommelegen.no

Her er spørsmålet om nettavhengighet som ble stilt, og legens svar

"Internettavhengighet er selvfølgelig et ganske nytt fenomen, uttrykket ble først brukt som en spøk i diskusjonsgrupper på internett midt på 90-tallet. Man sammenliknet symptomer og avhengighet med alkoholavhengighet, og selv om begrepet til å begynne med ble brukt som en spøk ble det etterhvert klart at mange hadde slik avhengighetsproblematikk. Selv om det fortsatt er fagfolk som mener syndromet ikke er reelt, er det slik at mange har plager og atferd som er nært knyttet til unormal høy bruk av internett, og derfor bør disse personene tas alvorlig og eventuelt behandles.

Internettbruken er ikke farlig i seg selv, men hvis nettbrukeren neglisjerer sine daglige oppgaver på jobb og hjemme, kan nettbruken gå ut over det sosiale liv, økonomiske forpliktelser, familieliv og personlig hygiene og følelsesliv", skriver Roar Pedersen som mener at den utstrakte nettbruken ofte fører til skyldfølelse, spesielt fordi brukeren føler at atferden ikke er sosialt akseptabel.

Til toppen