Her er UMTS-kravene

De fire UMTS-selskapene har fått konsesjonskrav fra Samferdselsdepartementet som tilsvarer de vilkår selskapene selv presenterte i sine konsesjonssøknader.

De fire UMTS-selskapene har fått konsesjonskrav fra Samferdselsdepartementet som tilsvarer de vilkår selskapene selv presenterte i sine konsesjonssøknader.

I minstekravene Samferdselsdepartementet stiller til de selskapene som har fått UMTS-konsesjon, heter det at Stor-Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn/Skien, Drammen, Kristiansand, Tromsø, Tønsberg/Åsgårdsstrand, Sandefjord, og Bodø skal inkluderes i dekningen til selskapene.

Ti prosent av den totale befolkningen på de tolv tettstedene skal være dekket innen ett år etter tildelingen av konsesjonen, 40 prosent av befolkningen i hver av de 12 tettstedene skal være dekket innen tre år etter tildelingen av konsesjonen og 90 prosent av befolkningen i hver av de 12 tettstedene skal være dekket innen fem år etter tildelingen av konsesjonen.

Men alle de selskapene som søkte om UMTS-konsesjon overgikk mistekravene. Konsesjonene er utarbeidet slik at selskapene som skal bygge UMTS-nett skal gjøre det i tråd med sin egen søknad.

De fire ulike dekningskravene i konsesjonene er:

Tele 2 Norge:

Plan år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8
Antall personer 2.227.000 3.351.000 3.748.000 4.150.000 4.220.000 4.300.000 4.340.000 4.393.000
Antall kvad- datkilometer 12.725 57.018 207.500 222.000 238.000 256.000 270.000 271.956
Antall base- stasjoner 821 1.673 2.173 2.673 3.171 3.423 3.673 3.923

Kilde: Samferdselsdepartementet

NetCom:

Plan år 1 år 2 år 3
Antall personer 1.697.635 3.365.610 3.401.600
Antall kvadratkilometer 1.996 45.749 50.046

Kilde: Samferdselsdepartementet

Broadband Mobile:

Plan år 1 år 2 år 3 år 4
Antall personer 184.139 2.066.120 3.209.377 3.581.377
Antall kvadratkilometer 284,9 8.411 15.426 20.076
Antall basestasjoner 54 737 1.527 2.032

Kilde: Samferdselsdepartementet

Telenor:

Plan år 1 år 2 år 3 år 4 år 5
Antall personer 170.000 1.490.000 2.820.000 3.250.000 3.750.000
Antall kvadratkilometer 12 5.600 15.100 35.000 75.500

Kilde: Samferdselsdepartementet

Til toppen