Her er vinnerne og taperne i IT-markedet

Norsk IT-bransje vil vokse neste år, tross finanskrise og økonomisk nedgang, ifølge IDC.

Her er vinnerne og taperne i IT-markedet

Norsk IT-bransje vil vokse neste år, tross finanskrise og økonomisk nedgang, ifølge IDC.

Analysebyrået IDC har kartlagt vinnerne og taperne av kredittkrisen i IT-markedet.

Selskapet forventer at markedet i Vest-Europa vil gå ned mellom 1-3 prosentpoeng, med individuelle forskjeller mellom landene.

Dette vil gi en forventet vekst på mellom 0,5 og 2,5 prosents vekst for norsk IT-bransje neste år, ifølge IDC, som mener at veksten her til lands vil ligge i øverste sjiktet av denne skalaen.

Det er maskinvare- og prosjektrelaterte IT-tjenester som får kjenne finanskrisa hardest, har analyseselskapet kommer frem til, mens administrative tjenester og telekommunikasjonstjenester slipper billigst unna.

IDC anbefaler leverandører å iverksette strakstiltak for å tilpasse seg endringer i etterspørselen, men advarer samtidig om at langsiktige forbedringer vil kreve sterkere lut.

En bedring i markedet er ikke ventet før tidligst i 2010 ifølge IDC, som likevel tror det kan dukket opp enkelte positive tendenser allerede mot slutten av 2009.

- Historisk sett har alle kriser hatt en stor innvirkning på styrkeforholdet mellom markedsaktørene og bidratt til at nye markedsledere har dukket opp på IT-markedet. Innovasjon, til forskjell fra kostnadsreduksjon, vil kjennetegne vinnerne ved neste oppsving, sier analysesjef for Nord-Europa Nils Molin i IDC.

Innovasjon, til forskjell fra kostnadsreduksjon, vil kjennetegne vinnerne ved neste oppsving Det er ifølge IDC avgjørende for IT-leverandører at de ikke bare fokuserer på den forventede økonomiske nedturen, men at de også begynner å forberede seg på oppgangen som vil følge.

Deres oppskrift for å komme ut av krisen som en vinner er å balansere følgende strategier:

 1. Tilpasning til lavere markedsetterspørsel:

  Et solid økonomisk fundament er åpenbart det viktigste grunnlaget for ethvert IT-selskap som ønsker å øke sin markedsandel. Et solid økonomisk fundament gjør det mulig for et selskap å utvide, diversifisere og være nyskapende når markedet tar seg opp igjen. Kostnadsstrukturen må gjenspeile en lavere markedsetterspørsel og et økt prispress. Med tanke på at dette skyldes kredittkrisen, er det viktig at IT-leverandører forsøker å kontrollere gjeldsbyrden sin.

 2. God kundepleie:

  Det er i vanskelige tider man oppdager hvem som er ens venner. Så du gjør klokt i å være en god venn for de av kundene dine som du ønsker å beholde. Det vil de aldri glemme! Fortsett å yte råd og veiledning utover det som står spesifisert i kontrakten, og hjelp dem med å finne måter å kutte kostnader på.

 3. Fortsett å fokusere på løsninger som effektiviserer IT- og forretningsprosessene:

  Når det første sjokket har gitt seg, vil teknologikjøpere innse at det er helt avgjørende å endre både IT- og forretningsprosesser om de skal klare å konkurrere effektivt under og etter den økonomiske nedgangen. Innen IT innebærer dette at standardisering, konsolidering, virtualisering og administrerte tjenester vil fortsette å drive investeringene. Innen næringslivet innebærer det at selskaper vil se etter kompetanse og teknologiløsninger som kan transformere viktige forretningsprosesser.

 4. Fortsett å investere i ny kompetanse og teknologi:

  IDC ser klare tegn på at store leverandører vil stoppe nye initiativer som byr på et stort langsiktig potensial, men begrenset kortsiktig uttelling. De mener at selskaper som fortsetter å investere basert på en langsiktig visjon, vil ha muligheten til å forme og dominere fremtidens IT-marked.

Til toppen