JUSS OG SAMFUNN

Her går IT-pengene

Disse skal dele over 1,7 milliarder statsbudsjett-kroner.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud har sin siste dag på jobb mandag. Siste oppgave ble å levere statsbudsjettet, hvor over 1,6 milliarder ble bevilget til ulike IT-prosjekt i statlig sektor.
Fornyingsminister Rigmor Aasrud har sin siste dag på jobb mandag. Siste oppgave ble å levere statsbudsjettet, hvor over 1,6 milliarder ble bevilget til ulike IT-prosjekt i statlig sektor. Bilde: Per Ervland

Stoltenberg-regjeringen presenterte mandag morgen at de vil bevilge i overkant av 1,7 milliarder kroner til en rekke IT-prosjekter i statlig sektor.

Det store prosjektet til «IT-minister» Rigmor Aasrud har vært å digitalisere forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Dette bærer også budsjettet preg av.

Den store vinneren
Den som stikker av med brorparten av budsjettmidlene som går til IT er Nav. For 2014-budsjettet blir det satt av hele 701,4 millioner kroner. Dette skal gå inn i det omfattende moderniseringsprosjektet etaten er midt oppe i. Dette prosjektet skal blant annet omfatte selvbetjeningsløsninger, økt grad av automatisering av vedtaksbehandling og ikke minst mer elektronisk samhandling med andre aktører.

– Programmet er planlagt gjennomført over seks år inndelt i tre prosjekter. Prosjekt 1 startet høsten 2012 og vil blant annet inneholde nye løsninger for gjennomføring av uførereformen. For 2014 foreslår regjeringen å bevilge 701,4 millioner kroner til Prosjekt 1, skriver Fornyingsdepartementet i en pressemelding.

Det vil også bli bevilget 100 millioner kroner til økte drifts- og forvaltningskostnader i Nav ettersom moderniseringsprogrammet settes ut i drift.

I fjor fikk Nav 735,5 millioner kroner til moderniseringen. Les mer om fjorårets bevilgninger her.

200 millioner til politiet
I regjeringens forslag til 2014-budsjettet settes det av 200 millioner kroner til å ruste opp IT i politiet. Pengene skal blant annet gå til tekniske endringer og sikkerhetstiltak knyttet til ikrafttredelse og oppfyllelse av politiregisterloven, til anskaffelse av nytt saksbehandlersystem og ny leverandøravtale for pass, samt innføring av nasjonalt ID-kort med eID.

Midlene skal også gi rom for at politiet får satt i gang sitt omfattende «Merverdiprogram», hvor første fase nå skal kvalitetssikres i det såkalte KS1-regimet til Finansdepartementet.

334 millioner til helse-IT
Sykehusene får 250 millioner kroner til IT- og medisinskteknisk utstyr. I tillegg kommer 50 millioner kroner til selvbetjeningsløsninger på nettportalen Helsenorge.no samt utredning av en samlet journal for helse- og omsorgstjenestene. Det skal også satses mer på informasjonssikkerhet i sektoren. Det kommer videre 34 millioner kroner i tillegg. Dette er penger som skal gå til et program for velferdsteknologi.

230 millioner til Altinn
Den statlige samhandlingsplattformen vil få 230 millioner kroner. Dette skal brukes på å forberede testregime, bygge opp kompetanse og fortsette arbeidet med å sikre stabilitet og robusthet. Det blir også bevilget 30 millioner kroner til etableringen av en sikker, elektronisk postkasse. Her er Direktoratet for forvaltning og IKT ute med et anbud i disse dager. Hensikten er å få på postkassen på plass i løpet av neste år.

150 millioner til bredbånd
Regjeringen foreslår også å etablere en ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging. I meldingen skriver regjeringen at dette skal sikre alle husstander i Norge et bredbåndstilbud «av grunnleggende god kvalitet». Det er kommuner og fylkeskommuner som kan søke på midlene, og det er Post- og teletilsynet som skal forvalte ordningen.

62,5 millioner til Skatte-IT

Skatteetaten skal modernisere sine system for forskudds- og skatteberegning. Målet er å få mer robuste, mer brukervennlige og informative løsninger som blir en mer presis skatteberegning. Regningen er forventet å komme på 47,5 millioner kroner. Det er også bevilget 15 millioner kroner som skal gå til utvikling av en forenklet selvangivelse for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold.

25 millioner til åpne kartdata
Som digi.no har skrevet om en rekke ganger i år er Kartverket i ferd med å åpne opp sine verdifulle kart. For å gjøre kartdataene åpne har regjeringen foreslått å bevilge 25 millioner kroner til å kjøpe dataene fri slik at de kan bli tilgjengelige og gratis for alle.

Den siste posten er FriProg-senteret. De får videreført sin bevilgning på 4,5 millioner kroner i perioden.

– Regjeringen viser med dette at vi gjennomfører tiltakene i digitaliseringsprogrammet ”På nett med innbyggerne” som ble lansert i april i fjor. Vi er i ferd med å få på plass sikker digital post til innbyggere og næringsliv, vi har endret forvaltningsloven som åpner for digitalt førstevalg og vi har satt tidsfrister for når statlige skjemaer skal være digitalisert, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Ny regjering

Det er med andre ord de tunge sektorene: Nav, politiet og sykehusene som får de største pengene i årets budsjett. Spørsmålet er imidlertid om dette blir det endelige utfallet.

Mandag vil nemlig Stoltenberg-regjeringen gå av, og etter planen skal Høyre-leder Erna Solberg, sammen med FrPs leder Siv Jensen, danne en ny regjering allerede onsdag. Det er den regjeringen, som blir støttet i Stortinget av Venstre og KrF, som vil få det siste ordet når det endelige budsjettet skal vedtas.

    Les også:

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.