Her havner Microsofts norske inntekter

Microsoft rapporter bare deler sitt norske salg til Brønnøysund. Resten går gjennom et ukjent selskap i Irland.

Microsoft rapporter bare deler sitt norske salg til Brønnøysund. Resten går gjennom et ukjent selskap i Irland.

Microsoft er et av flere IT-selskaper som ikke rapporterer vanlige omsetningstall og skatter av disse til norske myndigheter. Norske Microsoft-kunder kjøper egentlig sine programpakker og lisenser direkte fra Irland. Microsoft Norge rapporer derfor bare kommisjons-inntekter etter satser de selv bestemmer til Brønnøysund.

Det har lenge vært kjent at hovedelen av omsetningen skjer i Irland på grunn av gunstige skatteregler. Men i sommer avslørte Wall Street Journal flere interessante detaljer rundt ordningen.

For Microsoft har omorganisert måten inntektene føres. Av ukjente årsaker kan det virke som Microsoft forsøker å skjule inntektstrømmene, for de siste fire årene har de blitt ført gjennom et anonymt selskap som ikke heter Microsoft Irland. Det skjer nå gjennom et en postboks-adresse og det anonyme selskapsnavnet "Round Island One".

Adressen til "Round Island One" er et advokatkontor i en bakgate i Dublin, skriver Wall Street Journal. Selskapet er på papiret blitt et av de største i Irland med en omsetning i 2004 på hele 9 milliarder dollar - 60 milliarder norske kroner.

Tallene dukker opp etter at amerikanske skattemyndigheter i sommer undersøkte Microsofts inntektsføring, men fant ingen ting de kunne påpeke. Microsoft har full rett til å gjøre som de gjør var konklusjonen.

Under Round Island ligger det igjen et selskap som heter Flat Island som er entiteten som lisensierer ut salgsrettigihetene til alle Microsoft-kontorene i Europa, Afrika og Midt-Østen, blant annet Norge. Microsoft har flyttet omsetningen fra stadig flere land, blant annet India, inn i Round/Flat Island.

Microsoft og Round/Flat Island betalte 300 millioner dollar - 1,9 milliarder kroner i skatt til Irland, som har en befokning omtrent som Norge.

Microsofts samlede skatteregning i 20 europeiske land, et marked på 300 millioner brukere, endt i 2004 opp på bare 17 millioner dollar.

Wall Street Journal hevder at selskapskonstruksjonen sparer Microsoft for europeiske og amerikanske skatteutgifter på minst 3,3 milliarder norsk kroner i året. Microsoft rapporterte etter sitt siste finansår at den effektive skatteprosenten var redusert fra 33 til 26 prosent, noe som primært skyltes "utenlandske omsetning som ble lavere skattelagt".

Men Microsoft gjør altså ikke noe lovstridig - amerikanske skattemyndigheter har studert opplegget, men fant ingen ting de kunne påpeke.

Matheson Ormsby Prentice, advokatkontoret med samme adresse som Round/Flat Island, fikk nylig en annen kjent kunde, skriver Wall Street Journal. Google skal ha satt opp en lignende konstruksjon og Oracle har også nylig etablert et selskap i Irland.

Til toppen