Her heves syltynne marginer

Roboter er Amazons vei til varig lønnsomhet.

Her heves syltynne marginer
Kiva-robotene er de lave oransje maskinene. De kjører under lagerhyller fulle av varer, og løfter en hel hylle om gangen. Bildet er fra lageret til Acumen Brands. Amazon kjøpte Kiva for over halvannet år siden, og er i gang med å effektivisere sine egne lagre. Bilde: Beth Hall / Bloomberg via Getty Images/Getty Images/All Over Press

Amazon.com opplever en eventyrlig vekst, målt i omsetning, fra 34 milliarder dollar i 2010 til 61 milliarder dollar i 2012.

Ulempen for Amazon er at omsetning og profitt går i hver sin retning.

Bunnlinjen var 1,15 milliarder dollar i 2010, og havnet på minus 39 millioner dollar i 2012. Første kvartal i år gikk i pluss 68 millioner, andre kvartal i minus 7 millioner, tredje i minus 41 millioner dollar. Driftsmarginen er syltynn: Stort sett rundt 1,0 prosent, men helt nede i 0,5 prosent i andre kvartal.

Denne langsiktige tendensen ble varslet i fjor våres, se artikkelen Amazon styrer mot underskudd.

Poenget med dette varslet var å forklare at investeringer i infrastruktur ville øke utgiftsnivået betydelig raskere enn omsetningen.

Varslet kom litt over en måned etter Amazons nest største oppkjøp noen sinne: Overtakelsen av robotleverandøren Kiva Systems for 775 millioner dollar.

Hylle på vei hos Acumen Brands.
Hylle på vei hos Acumen Brands. Bilde: Bloomberg via Getty Images/Getty Images/All Over Press

Kiva leverer robotsystemer for store distribusjonslagre.

Robotene løfter hele hyller og kjører dem bort til lagerarbeideren. Esken med varene som lagerarbeideren skal ha, markeres med en laserstråle. Når esken fjernes, tar roboten hyllen videre til neste lagerarbeider.

Oppslagene i forrige uke om Amazons pakkeleverende oktopeter (se artikkelen Luftige planer fra Amazon) har utløst ny interesse i Kiva-robotene.

Kiva er i dag en heleid datter av Amazon, men har ikke kunngjort nye kunder siden oppkjøpet for over halvannet år siden.

Det eneste Amazon selv har sagt om Kiva etter oppkjøpet var i pressemeldingen 24. oktober om tallene for tredje kvartal 2013, i et sitat fra toppsjef Jeff Bezos:

– … vi har tatt i bruk nye 8 millioner kvadratfot med distribusjonslagre, [og] installert 1 382 Kiva-roboter i tre distribusjonslagre…

To store amerikanske aviser, henholdsvis Boston Globe og Wall Street Journal, har prøvd å finne ut mer om Kiva og Amazon. I Kiva og Amazon vil ingen snakke om temaet.

Videre lot analytiker Shawn Milne i Janney Capital Markets seg inspirere av oktopeteret til å regne på hva Kiva kan bety for Amazon på sikt.

I notatet Forget the Octocopter, Let's Talk About Kiva konkluderer han med at Kiva er en lønnsom investering. Han tror Amazon ligger an til å oppnå en omsetning på 111 milliarder dollar og en driftsmargin på 3,0 prosent i 2015.

Sammenliknet med 2012 er det en tredobling av marginen og en omsetningsøkning på over 80 prosent. Milnes konklusjon er klar: Han anbefaler å kjøpe Amazon-aksjer.

I stedet for at lagerarbeidere flyr mellom reolene, sørger Kiva-robotene for at det er lagerhyllene som "flyr".
I stedet for at lagerarbeidere flyr mellom reolene, sørger Kiva-robotene for at det er lagerhyllene som "flyr". Bilde: Kiva Systems

Milne forklarer at det er utfordrende å ta i bruk Kiva-roboter i eksisterende lagre: Robotene krever omfattende ombygginger, og Amazon har ikke råd til nedetid. Han antar at det iverksettes planer om storstilt overgang. Samtidig advarer han at robotsystemene dimensjoneres for arbeidsmengden slik den fortoner seg utenom førjulssesongen.

Lagerarbeidere kan ansettes på midlertidig basis – Amazon tar inn 70 000 julevikarer i år, ifølge Boston Globe – men roboter er en langsiktig investering. Det er ikke lønnsomt å ha tusener av roboter til 25 000 dollar hver stående ubrukt i elleve måneder i året.

Milne kommer fram til at Kiva kan redusere det det koster å utføre en typisk bestilling med 20 til 40 prosent.

På årsbasis kan det spare Amazon for mellom 450 millioner og 900 millioner dollar. Oversatt til driftsmargin, betyr det en heving på 0,6 til 1,2 prosentpoeng. Gitt at marginen var 1,0 prosent i 2012, innebærer Kiva en vesentlig bedring. Utrullingen av Kiva i Amazons lagre vil kanskje løpende kunne finansieres av sin egen effektivisering.

Boston Globe trekker inn et annet perspektiv: Hva betyr Amazons kjøp av Kiva for Kivas øvrige kunder og for Amazons konkurrenter?

Kiva er et Massachusetts selskap, som avisen har fulgt i mange år. Avisen tror eksisterende kunder – Kiva har, som tidligere nevnt, ikke kunngjort nye kunder siden Amazon kjøpte dem – vil få problemer framover med å få dekket sitt behov. Amazon skal ha inne en bestilling på minst 18 000 roboter, og en full robotisering av selskapets 98 distribusjonslagre vil kreve mange ganger så mange.

En kunde sier – anonymt – til avisen at han tror på Kivas forsikring om at han vil få tilgang til det han trenger fra Kiva i mange år framover. Samtidig legger han til at planen på lang sikt er å finne en annen leverandør.

Problemet med dette er at det ikke er så mange alternativer. De som kommer nærmest funksjonaliteten til Kiva skal være Dematic og Swisslog.

I sitt notat spekulerer Milne i at Amazon kan tenkes å gjøre roboter til forretningsområde. Begrenset produksjonskapasitet hos Kiva taler mot. Det gjør også det faktum at potensielle kunder vil være Amazons arge konkurrenter: Ønsker de å bidra til at Amazon kan skvise marginene deres ytterligere?

På den andre siden: Markedet for roboter til distribusjonslagre går bare én vei: opp og atter opp.