JUSS OG SAMFUNN

Her kan du lese hele dommen

Jon Lech Johansen (19) ble mandag frikjent i Oslo tingrett for ulovlig kopiering og datakriminalitet. Les hele den enstemmige dommen her:

7. jan. 2003 - 11:26

19-årige Jon Lech Johansen ble frifunnet fra tiltalen som konsentrerte seg rundt paragraf 145, annet ledd i straffeloven som lyder slik:

"For ved å ha brutt en beskyttelse eller på lignende måte skaffet seg adgang til data som er lagret eller som overføres elektronisk eller andre tekniske hjelpemidler og ved å ha forvoldt skade ved erverv eller bruk av slik uberettiget kunnskap eller ha medvirket til dette"

Spesielt to av tiltalepunktene ble fremhevet i dommen som ble avsagt i dag.

Oslo tingrett konkluderer med at det ikke kan regnes som ulovlig å skaffe seg adgang til å se filmer som er anskaffet på en lovlig måte, selv om filmene avspilles på en annen måte enn det produsenten hadde forutsatt.

"Adgang til filmen
Retten finner at den som kjøper en DVD-film som er framstilt på lovlig måte, har berettiget adgang til å se filmen. Noe annet vil gjelde dersom DVD-filmen er framstilt ulovlig ved kopiering i strid med åndsverksloven, såkalt piratkopiering. Eieren av en piratkopi vil således ikke ha rettmessig krav på å få se filmen. "

(og litt lenger ned i dommen)

"Som tidligere nevnt finner retten at det ikke vil være i strid med straffeloven § 145 annet ledd å benytte DeCSS til å se DVD-filmer som er ervervet på lovlig vis. Videre vil det ikke være i strid med straffeloven § 145 annet ledd å framstille kopier av lovlig ervervede DVD-filmer til privat bruk, jf åndsverksloven § 12. DeCSS kan således brukes både til å ta kopi av en DVD-film og å spille av en DVD-film dersom man ikke har lisensiert avspillingsutstyr. Hvor samfunnsnyttig dette er vil det kunne herske ulike meninger om, men at dette er legalt må etter dette synes klart. Retten finner derfor at DeCSS kan brukes på lovlig eller ulovlig måte.

Dernest slås det i kjennelsen fast at avdekking av krypteringsnøkler i seg selv ikke rammes av straffelovens 145 annet ledd hvis det ikke medfører uberettiget innsyn i data."

Tingretten mener dessuten at det ikke finnes noen klare bevis for at noen har brukt DeCSS på piratkopierte filmer:

"Det er ikke ført bevis for at noen har brukt DeCSS på ulovlig ervervede DVD-filmer. Det vises til spesialetterforsker Willassens forklaring under hovedforhandlingen om at han ikke kjente til konkrete tilfeller der DeCSS var anvendt på ulovlig ervervede DVD-filmer. Johansen kan derfor ikke domfelles for fullbyrdet medvirkning."

Dessuten sa dommerfullmektig Irene Sogn at DVD-Jon heller ikke kan domfelles for medvirkning til andres eventuelle uberettigede adgang til DVD-filmer, fordi programmet også kunne brukes på lovlig måte.

"...retten (finner) det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at Johansens hensikt med utviklingen og offentliggjøringen av programmet var å bidra til ulovlig kopiering og distribusjon av DVD-filmer.

Retten er etter dette kommet til at Johansen ikke kan domfelles for forsøk på medvirkning til overtredelse av straffeloven § 145 annet ledd når det gjelder adgang til filmene. Dette gjelder selv om Johansen var klar over at programmet kunne misbrukes. Dette vil gjelde for alle som distribuerer varer som kan brukes på lovlig eller ulovlig måte."

Her kan du lese hele dommen

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.