Her kan du sladre om tåkeprat

IT-ministeren åpner nettjeneste for å bedre statens kommunikasjon med befolkningen.

Her kan du sladre om tåkeprat

IT-ministeren åpner nettjeneste for å bedre statens kommunikasjon med befolkningen.

Det er en demokratisk rett å forstå offentlige informasjon. Det slår Heidi Grande Røys fast.

Fornyingsministeren vil ha slutt på uklart og dårlig språk. Prosjektet for klart språk lanseres nå for at alle skal kunne forstå statlige brev, veiledere og skjema.

Hele 1,3 millioner nordmenn sliter med å fylle ut offentlige skjema. Det viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført på vegne av Fornyings- og administasjonsdepartementet (FAD).

Et egen nettsted www.klarspråk.no er opprettet. Her kan hvem som helst sladre om uklare ord, vendinger og dårlig språk i det offentlige.

- For innbyggeren skal offentlig sektor være enkel og grei å forholde seg til. Alle skal kunne forstå sine rettigheter, plikter og muligheter. Et demokrati kan ikke fungere hvis folk skjønner hva det offentlige skriver, sier statsråden i en pressemelding.

Statsråden oppfordrer alle som kommer over tunge, uforståelige eller tåkete formuleringer og skjema å melde fra på det nye nettstedet.

- Uklart språk er dyrt. Tenk bare på hvor mye tid som kastes bort når over en halv million nordmenn ringer eller oppsøker et offentlig kontor for å få oppklart uklarheter, sier fornyingsministeren.

Nettstedet, som strengt tatt er et underbruk av Språkrådets nettsider, samler en rekke råd og ressurser om språk. Her finner du blant annet eksempeltekster, skriveråd, en egen klartekstblogg og språkquiz.

FAD har også etablert en pris til statsorganer som gjør en ekstraordinær innsats for klar og forståelig kommunikasjon med innbyggerne. Forslag til kandidater kan sendes inn via nettstedet.

Klarspråk.no et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet. Prosjektet vil gå fram til 2011.

Til toppen