Her skal norske helsedata langtidsbevares med fri programvare

Løsningen brukes allerede av flere verdenskjente arkiver.

Her skal norske helsedata langtidsbevares med fri programvare
Norsk helsearkiv åpner på Tynset i løpet våren 2019. Der skal mange norske pasientjournaler digitaliseres og langtidsbevares. Illustrasjon: HENT/Lusparken

I løpet av det inneværende halvåret etableres Norsk helsearkiv (NHA) på Tynset. Her skal Staten langtidsbevare pasientjournaler som både private og offentlige virksomheter (sykehus) i spesialisthelsetjenesten skal avlevere når pasienten har vært død i 10 år. Formålet med arkivet er å legge til rette for forskning. Helsearkivregisteret skal oppbevares i ubegrenset tid og vil derfor beskrive utviklingen i den norske befolkningens helsetilstand.