Norsk helsearkiv

Her skal norske helsedata langtidsbevares med fri programvare

Løsningen brukes allerede av flere verdenskjente arkiver.

Norsk helsearkiv åpner på Tynset i løpet våren 2019. Der skal mange norske pasientjournaler digitaliseres og langtidsbevares.
Norsk helsearkiv åpner på Tynset i løpet våren 2019. Der skal mange norske pasientjournaler digitaliseres og langtidsbevares. (Illustrasjon: HENT/Lusparken)

Løsningen brukes allerede av flere verdenskjente arkiver.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

I løpet av det inneværende halvåret etableres Norsk helsearkiv (NHA) på Tynset. Her skal Staten langtidsbevare pasientjournaler som både private og offentlige virksomheter (sykehus) i spesialisthelsetjenesten skal avlevere når pasienten har vært død i 10 år. Formålet med arkivet er å legge til rette for forskning. Helsearkivregisteret skal oppbevares i ubegrenset tid og vil derfor beskrive utviklingen i den norske befolkningens helsetilstand.

Alt det fysiske materialet skal digitaliseres. 

Les også: Det er ikke de fysiske formatene som er den største utfordringen ved langtidslagring av data (Digi ekstra)

Archivematica

Den 5. februar skal NHA formelt inngå en kontrakt med norske Piql om leveransen av et system for digital langtidsbevaring, noe som gjøres i samarbeid med canadiske Artefactual. 

Systemet vil være basert på Archivematica, en åpen kildekode- og standardbasert programvarepakke som allerede brukes av institusjoner som Vatikanets bibliotek i Roma, Museum of Modern Art i New York, UNESCOSs arkiv og forskningsinstituttet Konrad Zuse i Berlin. 

Dette er likevel første gang Archivematica tas i bruk i et helsearkiv. 

Riksarkivar Inga Bolstad. Foto: Arkivverket

– Norsk helsearkiv er et unikt prosjekt i verdenssammenheng. Ingen har tidligere etablert et digitalt langtidsarkiv for pasientjournaler, sier riksarkivar Inga Bolstad, i en pressemelding. 

Archivematica skal sikre validiteten og integriteten til dataene. Programvaren er basert på den internasjonale standarden Open Archival Information System (ISO 14721 - OAIS).

Det at Archivematica er fri programvare basert på åpen kildekode og grensesnitt, anses som en viktig egenskap for digital langtidsbevaring og er med på å sikre fremtidig tilgang til arkivmaterialet. All kode som utvikles for Norsk helsearkiv, vil være tilgjengelig for tilsvarende prosjekter.

Archivematica skal også være kjerneløsningen i Helsearkivregisteret.

Prinsipper for digital langtidsbevaring.
Prinsipper for digital langtidsbevaring. Foto: Piql

 

Spesielt tilrettelagt

– Det virkelig spennende ved dette prosjektet er konsekvensene det vil ha for hvor vi tenker og administrerer historiske helsedata globalt. Dette prosjektet vil tillate gjenbruk og maksimere nytten som disse dataene kan tilby, sier Rune Bjerkestrand, administrerende direktør i Piql, i en pressemelding.

Rune Bjerkestrand, administrerende direktør i Piql, fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Harald Brombach

Den versjonen av Archivematica som Norsk helsearkiv skal bruke, er spesielt tilrettelagt for det spesifikke formålet.

Blant annet har den en valideringsfunksjon i det digitale mottaket som skal kontrollere at de avleverte pasientjournalene samsvarer med kravene. 

Den har også en registerindeks skal gjøre det enkelt å søke fram journaler, for eksempel med en bestemt diagnose.

Leveransen har en kontraktsverdi på 9,5 millioner kroner de fem første årene.

Kravspesifikasjonen har Norsk helsearkiv utarbeidet i samarbeid med Arkivverket og Nasjonalbiblioteket. De tre virksomhetene har som følge av dette etablert et felles fagmiljø for digital langtidsbevaring.

Les mer om Piql: Det har tatt helt av for det norske datalagringsselskapet (Digi ekstra)

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)
Til toppen