Heradstveit trenger mer penger

Eldreguru Per Øyvind Heradstveit, som ikke har noe imot å dø foran tastaturet, brenner fremdeles for den eldre garde. Men da trenger han mer penger fra høyere makter.

Eldreguru Per Øyvind Heradstveit, som ikke har noe imot å dø foran tastaturet, brenner fremdeles for den eldre garde. Men da trenger han mer penger fra høyere makter.

På starten av året fikk Per Øyvind Heradstveit realisert én av visjonene han hadde fått gjenom i Eldres IT-forum – en nettavis for eldre.

Med brask og bram ble nettstedet lansert. Selveste statsminister Kjell Magne Bondevik og næringsminister Lars Sponheim var til stede på åpningen, og Bondevik ble en gang for alle avslørt i å ikke kunne noe om Internett...


For Heradstveit, derimot, er Internett hjemmebane. Etter at han pensjonerte seg har han utforsket det nye mediet og prøvd å sette eldre og ny teknologi på dagsorden gjennom Eldres IT-forum.

Eldreavisen Treffpunkt er etter et drøyt halvår på nettet, fremdeles Heradstveits "baby", og som eneste person som jobber med avisen, er han et være eller ikke være for nettavisen, som også har arrangert datakurs for eldre.

- Det har vært et eventyr. Mellom 50.000 og 100.000 mennesker over 55 år har gått på datakurs. Men ingen har tenkt på de mellom 40 og 55 år, sier 67 år gamle Heradstveit. Selv har han hatt ansvaret for at 500 eldre har fått datakurs i Treffpunkts lokaler.

- Før våre kurs hadde vi bare én annonse i Aftenposten. Ingen av oss hadde et edruelig forhold til responsen vi kunne få. Den var enorm, sier Heradstveit.

Kursene gikk over åtte timer, og deltakerne måtte betale en egenandel på rundt tusen kroner. Den eldste deltakeren var 87 år.

Men det er innholdstjenesten som er det viktigste. Selv skriver han de fleste artiklene og publiserer en del av de leserbrev og innlegg han mottar.

- Jeg ser av brev jeg får hvilken glede nettstedet har skapt. Blant annet er emigranter i andre deler av verden en gruppe som nå melder seg for fullt, sier han.

Trafikken på nettstedet er han ikke sikker på, men han er heller ikke sikker på om han bryr seg om hvor stor eller liten trafikken er.

- Vi startet i månedsskiftet januar/februar i år og de første månedene hadde vi omlag én million sidevisninger. Det kom som en eksplosjon. Men mye av NRK-ideologien henger igjen: der var det slik at vi ikke brydde oss om hvor mange som så programmene vi laget. Egentlig er det meg revnende likegyldig om det er 10.000 eller én million som er inne på Treffpunkt. Jeg er ikke så opptatt av trafikktall. Jeg er heller opptatt av at de eldre skal oppdage Internett, sier Heradstveit til digi.no.

Aller helst ville Heradstveit la Treffpunkt utvikle seg til en interesseorganisasjon for eldre rettigheter. Idealet er Ældresagen i Danmark som har blitt en interesseorganisasjon med innflytelse på beslutninger i samfunnet i alle saker der eldre kan bli berørt.

- De har 410.000 medlemmer. Det er min drøm. Jeg vil ikke ha en organisasjon som jobber for at fruene på Holmenkollen får billigere medisin, men jobber for solidaritet og samhold mellom pensjonister, sier Heradstveit. Han tror ny teknologi kan skape nye muligheter for eldre i samfunnet.

- Det som er nytt med dagens pensjonister er at de blir yngre og yngre. De blir friskere og friskere, og nekter å dø. Datateknologi kan bidra til å gi pensjonistene jobb på deres egne premisser. Mange vil drive med rosemaling, men jeg vet - uten noe statistisk belegg for å si det - at en høy prosentandel heller ville fortsatt i arbeidslivet, sier han.

Heradstveit er imidlertid redd for at data er noe som blir gjort vanskeligere og mer komplisert enn det nødvendigvis er nødt til å være.

- Nettjenester må være latterlig enkle. Man må sette seg inn i tankegangen til eldre. De er redde for at maskinen skal eksplodere, eller at "nå kommer skattefuten" når de får en feilmelding på maskinen, sier han.

Som eksempel nevner han bruken av ordet epost-konto, eller brukerkonto. De fleste tenker da på bankkonto og at dette er noe som koster penger.

Hans tips til hvordan eldre skal kunne lære seg nye ting, er å jevnlig trimme hjernen.

- Løs kryssord! Og da mener jeg ikke med leksikon og kryssordordbok, men på ordentlig. Følg med i nyhetsbildet, oppfordrer Heradstveit.

Det er kun Heradstveit som jobber i Treffpunkt, all annen innsats er på frilansbasis. Da Treffpunkt startet opp, fikk Heradstveit en bevilgning på én million fra Nærings- og Handelsdepartementet.

- Hvor ble det av millionen?

- Det er dyrt å utvikle en nettavis, ikke minst å programmere og lage sider og liknende. Pengene må komme ett eller annet sted ifra, og vi trenger mer penger. Vi vil gjerne prøve å få næringslivet til å få øynene opp for oss. Jeg kommer til å snakke med Sponheim igjen. Han er den eneste sentrale politikeren som har hatt sansen for dette. Uten ham ville det aldri blitt noe av, sier han.

På spørsmål om Heradstveit selv har tatt ut noe lønn, parerer han med at han "godt kan slutte i morgen":

- Jeg er ikke økonomisk avhengig av dette. Men jeg synes jeg kan drive på, og har ikke noe imot at jeg dør foran tastaturet. Da jeg pensjonerte meg var planen at jeg bare skulle skrive litt bok og sånt, men begynte i stedet et nytt avsnitt i mitt liv. Av de tre mediene som har kommet dette århundre er Internett det største, sier han - overbevist og frelst.

Til toppen