Hermansen aksepterer EUs krav

Påtroppende konsernsjef i det fusjonerte Telenor og Telia, Tormod Hermansen, mener tiltakene EU-kommisjonen ber om for å godkjenne fusjonen er fullt ut akseptable. - Kravene fra EU blir mer enn oppveid av fordelene ved å slå sammen Telenor og Telia, sier han.

Påtroppende konsernsjef i det fusjonerte Telenor og Telia, Tormod Hermansen, mener tiltakene EU-kommisjonen ber om for å godkjenne fusjonen er fullt ut akseptable. - Kravene fra EU blir mer enn oppveid av fordelene ved å slå sammen Telenor og Telia, sier han.

- Dette er svært gledelig, og vi har planene klare for å introdusere et sterkt, kundeorientert og offensivt telekomselskap både internasjonalt og i det nordiske markedet, sier påtroppende konsernsjef Tormod Hermansen.

Telenor og Telia blir samlet sett Europas sjette største teleselskap med over 51.000 ansatte og en omsetning på over 80 milliarder kroner. Børsverdien på det nye selskapet er beregnet til mellom 300 og 400 milliarder kroner.

- Dette er en offensiv sammenslåing. Telenor og Telias samlede kompetanse gir det nye selskapet en sterk plattform for internasjonal ekspansjon. Vi har høye ambisjoner innenområder som mobil-, Internett,- og IP-carrier virksomhet. Om få år skal halvparten av det nye selskapets inntekter komme fra virksomhet utenfor Norge og Sverige, sier han.

Det nye selskapet ønsker å opprettholde posisjonen som Nordens ledende telekomselskap og forsterke de gode kunderelasjonene i hjemmemarkedene. Den internasjonale satsingen skal kompensere for selskapenes svekkede markedsandeler i Norge og Sverige som en følge av at konkurransen på telemarkedet er åpnet for flere aktører.

Det nye teleselskapet skal i henhold til eieravtalen børsintroduseres i løpet av neste år. Den svenske staten eier i utgangspunktet 60 prosent av aksjene i det fusjonerte selskapet, og den norske staten 40 prosent. Partene skal gradvis minske sitt eierskap til 33,4 prosent hver, slik at andre eiere har 33,2 prosent.

Etter planen avholdes generalforsamling i Telenor/Telia 18. oktober.

Generalforsamlingen vil blant annet utpeke styre for det nye selskapet. Etter avtale blir Jan-Åke Kark styreformann og Tormod Hermansen konsernsjef.

Til toppen