Hermansen beklager

Konsernsjef i Telenor skriver i en pressemelding onsdag at "Jeg beklager å ha opptrådt slik i forbindelse med informasjon til partier på Stortinget, at det kan oppfattes å være illojalt overfor statsråd Dørum". Telenor var første sak i Stortingets spontanspørretime onsdag.

Etter flere spørsmål, som alle gikk på Telenor/Telia-fusjonen, i Stortingets spontanspørretime onsdag, kunne statsminister Kjell Magne Bondevik referere til en pressemelding som Telenorsjef Tormod Hermansen sendte ut i dag samtidig med at spørretimen startet klokken ti.

Der beklager Hermansen at han infomerte opposisjonspolitikere på Stortinget på en slik måte at det kunne oppfattes som illojalt overfor statsråd og generalforsamling i Telenor, Odd Einar Dørum.

I pressemeldingen skriver Hermansen:

"Sammen med styrets leder Arnfinn Hofstad har jeg orientert statsråd Odd Einar Dørum om de informasjoner jeg har gitt andre i Telia/Telenor-saken.

Jeg beklager å ha opptrådt slik i forbindelse med informasjon til partier på Stortinget, at det kan oppfattes å være illojalt overfor statsråd Dørum. I etterhånd erkjenner jeg at informasjon om denne type saker skulle gått gjennom statsråden eller i forståelse med ham.

Statsråden har godtatt min beklagelse.

Statsråden har overfor styrets leder presisert at han for fremtiden forutsetter at styret i Telenor sørger for at all informasjon fra selskapets ledelse, som kan tenkes å berøre forholdet mellom statsråden som selskapets generalforsamling og Stortinget, skal håndteres av styret i kontakt med departementet.

Det er enighet om at det trengs god kontakt og tett samarbeid i de videre samtaler og drøftinger i Telia/Telenor-saken."

Bondevik sa i spørretimen at det alltid hadde vært regeringens intensjon å informere Stortinget om samtalene mellom Telenor og Telia, men i en egnet form, slik at Stortinget kunne reagere om de hadde et annet syn.

Til toppen