- Hermansen bør byttes

Lederen i Stortingets samferdselskomite, Magnus Stangeland, mener at Postbanken bør få ny styreformann.

Lederen i Stortingets samferdselskomite, Magnus Stangeland, mener at Postbanken bør få ny styreformann.

Stangeland mener at det blir rolleforvirring bår Telenor er i ferd med å kjøpe Novit, som Postbanken er i samtaler med vedrørende ny IT-infrastruktur i banken. Samtidig som Telenorsjefen Tormod Hermansen er styreformann i Telenor.

- Slik jeg ser det har Hermansen for mange hatter, sier Stangeland til Dagens Næringsliv.

Samferdselsminister Sissel Rønbeck vil vurdere saken etter at Stangeland oppdredret ministeren til å se på Hermansens dobbeltrolle.

Til toppen