Hermansen får 20 millioner for plikttjeneste

Telenor AS skal for neste år få 20,7 millioner kroner i godtgjøring fra Staten for tjenester selskapet er pålagt å utføre for Totalforsvaret.

Telenor AS skal for neste år få 20,7 millioner kroner i godtgjøring fra Staten for tjenester selskapet er pålagt å utføre for Totalforsvaret.

Dette går fram av et tilleggsforslag til statsbudsjettet for 1999.

I forslaget, som ble lagt fram i statsråd torsdag, vises det til at Telenor gjennom sin konsesjon for drift av teletjenester og telenett er pålagt å utføre en del tjenester for Totalforsvaret, mot en godtgjørelse fra Staten.

Forslaget er i tråd med det beløp som nylig ble avtalt etter drøftinger mellom Telenor og Samferdselsdepartementet.

Til toppen