Hermansen får det som han vil

Statsminister Kjell Magne Bondevik legger seg flat for stortingsflertallet. Konklusjonen etter Bondeviks redegjørelse i Stortinget torsdag er at fusjonssamtalene mellom Telia og Telenor vil fortsette. Dermed har Hermansens fått fullt gjennomslag for sin strategi.

- Regjeringen vil rette seg etter stortingsflertallet og ta initiativ til å gjenoppta samtalene, sa Kjell Magne Bondevik i sin redegjørelse til Stortinget torsdag morgen.

Et flertall bestående av Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet ønsker at samtalene skal føres videre, dermed blir det også slik.

I en pressekonferanse etter redegjørelsen, ble Bondevik spurt om det er en enstemmig regjering som nå gir grønt lys til Telenor om å fortsette fusjonssamtalene.

- Regjeringen taler med bare en stemme, den har du nå hørt, svarte Bondevik.

På spørsmål om Bondevik personlig er for en fusjon, svarte han at "regjeringen vil ta standpunkt til en fusjon hvis og når et konkret forslag om slik fusjon eventuelt blir lagt på bordet."

Samferdselsstatsråd Odd Einar Dørum avviser at Telenors forhandlingsposisjon er svekket som følge av forvirringen som har oppstått etter regjeringens behandling av saken.

- Snarere tvert imot, sa Dørum, som mener stortingsflertallet nå har uttrykt så sterk støtte til Telenor at statsaksjeselskapet vil komme styrket ut av det siste døgnets oppstyr.

Dette betyr at parhestene Tordmod Hermansen i Telenor og Lars Berg i Telia kan forhandle videre om en sammenslåing.

Til toppen