Hermansen: - Følger styret lojalt

Konsernsjef i Telenor/Telia, Tormod Hermansen, understreker at han vil iverktsette de vedtak som styret i selskapet treffer.

Konsernsjef i Telenor/Telia, Tormod Hermansen, understreker at han vil iverktsette de vedtak som styret i selskapet treffer.

I pressemeldingen der Hermansen understreker sin lojalitet til styrevedtak, understreker han samtidig at så lenge det ikke kan utelukkes at et vedtak kan bli omgjort etter at det er brakt inn for eierne, er det sterke grunner til å avvente eiernes endelige beslutning.

Hermansen sier at en i denne saken sto overfor et vedtak hvis gyldighet allerede var bestridt og at det var klart at det ville bli brakt inn for eierne. Blant årsakene til dette var at de norske og svenske representantene i styret stemte mot hverandres syn.

Hermansen beklager ordlyden i en internmelding som ble sendt ut torsdag, der han ble oppfattet slik at han ikke ville iverksette styrets beslutninger.

Til toppen