Hermansen går av i juni

Tormod Hermansen forlater konsernsjefstolen i juni, røper Telenor i dag. Nå begynner knivingen mellom kronprinsene.

Det har lenge vært klart at Tormod Hermansen har nådd pensjonsalderen i Telenor og at han ville slutte i løpet av 2002.

Og i dag kom meldingen: Hermansen skal jobbe ut juni. Dermed begynner det å haste for styreformann Tom Vidar Rygh å finne Hermansen arvtager.

Nestkommanderede Jon Fredrik Baksaas har fortalt at han er interessert i jobben, men det finnes flere kandidater.

Telenor skal avholde pressekonferanse klokken 12 i dag om sjefsbyttet.

Tormod Hermansen er født i Botne i Vestfold 23. april 1940. Han ble ansatt som konsernsjef i daværende Televerket høsten 1990 og tiltrådte stillingen i januar 1991.

Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo (1964) og hadde i årene fram til 1973 en rekke stillinger innen forskning og utdanning, herunder Asplan, Transportøkonomisk Institutt, Agder Distriksthøgskole og Universitetet i Bergen. Fra 1967 - 1970 var han forsker ved United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) i Genève.

Fra 1973 til 1991 var han knyttet til Statsforvaltningen; først som underdirektør og ekspedisjonssjef i Sosialdepartementet og fra 1980 som departementsråd i Kommunal- og arbeidsdepartementet. Fra 1986 til 1991 var han finansråd i Finansdepartementet inntil han ble ansatt som administrerende direktør i Televerket, nå Telenor.

Tormod Hermansen er ofte blitt omtalt som Norges mektigste mann. Han har vært statssekretær i regjeringen Nordli (1979). Fra 1992 til 1999 var han styremedlem i Statoil. Han var styreleder i Postbanken fra 1994 til Postbanken ble innfusjonert i DnB i 1999. Hermansen ledet styret i Statens Banksikringsfond og var medlem av styret i Statens Bankinvesterings-fond under bankkrisen tidlig på 1990-tallet. Han har også vært medlem av den svenske Banklagskommisjonen. Og han er i dag styreleder for Statens investeringsselskap og er styremedlem i DnB og Bravida.

Ifølge en pressmelding fra Telenor vil Hermansen stå til disposisjon for Telenor i ett år fra fratredelsestidspunkt. Deretter vil han motta ordinær pensjon, i

henhold til avtale.

Til toppen