Hermansen hyret av Telenor-rival

Ex-Telenor-sjef Tormod Hermansen er tilbake i telebransjen - som styreformann i Bredbåndsalliansen.

Ex-Telenor-sjef Tormod Hermansen er tilbake i telebransjen - som styreformann i Bredbåndsalliansen.

Bredbåndsalliansen, bredbåndsselskapet som eies av seks store regionale bredbåndsselskapene styrker seg på ledersiden. Selskapet har skaffet seg Tormod Hermansen, mannen som ledet Telenor fra televerk til børsnotert, internasjonal gigant.

Bredbåndsalliansen består av BKK Bredbånd, Agder Bredbånd, Lyse Tele, Eidsiva energi bredbånd, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Bredbånd og Troms Kraft Bredbånd.

Bredbåndsalliansen er en offensiv aktør innen bredbåndstjenester i Norge, og eier nettverk på både nasjonalt, regional-, kommune- og aksessnivå.

Bredbåndalliansen har tidligere vært nevnt som den mest aktive av de mulige kjøperne når Jernbaneverkets BaneTele legges ut til salg. Dette gjentar nå selskapet.

- Bredbåndsalliansen har sterk fokus på kjøp av BaneTele, som i praksis er Telenors eneste landsdekkende konkurrent. Får vi dette til vil Bredbåndsalliansen stå meget sterkt i bredbåndsmarkedet, sier Morten Lunde i selskapets pressemelding.

- Med Tormod Hermansen på laget tilfører vi kompetanse som helt klart vil være med på å styrke Bredbåndsalliansens mål om å bli en av Telenors største utfordrere, sier nestleder i Bredbåndsalliansens styre, Morten Lunde fra Eidsiva Energi.

Til toppen