Hermansen: Ikke dyktige nok mot media

Media klipper for mye, ifølge Tormod Hermansen. Men han innrømmer at selskapet ikke behandler media godt nok.

Media klipper for mye, ifølge Tormod Hermansen. Men han innrømmer at selskapet ikke behandler media godt nok.

- Du har brukt mye av de siste dagene på å understreke at Telenor ikke driver med telefonavlytting?

- Det er viktig for oss å få skapt det riktige inntrykket av hva vi faktisk gjør og hva vi ikke gjør.

Jeg må innrømme at vi antakelig ikke dyktige nok. Media har også en ganske påtakelig evne til å klippe intervjuer slik at man klipper bort det som skulle gi en god dekning av de faktiske forhold, mens en klipper inn sekvenser slik at man får et galt bilde.

Til toppen