Hermansen: Ingen tilfeldige oppkjøp

Telenor handler ikke basert på tilfeldighet. Det ligger en plan bak de mange oppkjøpene den siste tiden, ifølge Tormod Hermansen.

- Telenor har den siste tiden kjøpt seg inn i en del bedrifter i næringer som ikke er det en tradisjonelt forbinder med Televerket/Telenor. Hva slags selvjustis har Telenor i forhold til de grensene dere har når det gjelder å dominere innenfor en bransje?

- Innenfor vår virksomhet er tele og IT på rask vei til å smelte sammen. Vi ser på oss selv som et tele/IT-selskap. Dette har vært lagt fram for Stortinget gjennnom Stortingsmelding 21, og det er full aksept for at Telenor, i likhet med andre tidligere teleoperatører, etablerer en mye bredere tjenesteportefølje på forretningsmessig basis.

De oppkjøpene vi har foretatt er ikke tilfeldige. De er ledd i en langsiktig strategi for å skape et tele/IT-selskap med en sterk posisjon. Ikke bare på tele/data-kommunikasjon, men også innenfor tele/IT-området. Da tenker jeg særlig på IT-service og IT-applikasjoner.

Til toppen