Hermansen: Ingen tilfeldige oppkjøp

Telenor handler ikke basert på tilfeldighet. Det ligger en plan bak de mange oppkjøpene den siste tiden, ifølge Tormod Hermansen.

Telenor handler ikke basert på tilfeldighet. Det ligger en plan bak de mange oppkjøpene den siste tiden, ifølge Tormod Hermansen.

- Telenor har den siste tiden kjøpt seg inn i en del bedrifter i næringer som ikke er det en tradisjonelt forbinder med Televerket/Telenor. Hva slags selvjustis har Telenor i forhold til de grensene dere har når det gjelder å dominere innenfor en bransje?

- Innenfor vår virksomhet er tele og IT på rask vei til å smelte sammen. Vi ser på oss selv som et tele/IT-selskap. Dette har vært lagt fram for Stortinget gjennnom Stortingsmelding 21, og det er full aksept for at Telenor, i likhet med andre tidligere teleoperatører, etablerer en mye bredere tjenesteportefølje på forretningsmessig basis.

De oppkjøpene vi har foretatt er ikke tilfeldige. De er ledd i en langsiktig strategi for å skape et tele/IT-selskap med en sterk posisjon. Ikke bare på tele/data-kommunikasjon, men også innenfor tele/IT-området. Da tenker jeg særlig på IT-service og IT-applikasjoner.

Til toppen