Hermansen: Investerer 40 milliarder før 2001

Telenor investerer for mellom seks og åtte milliarder kroner hver år frem mot år 2001.

Telenor investerer for mellom seks og åtte milliarder kroner hver år frem mot år 2001.

- Hvor mye skal dere investere for fram mot 2001?

- Vi ønsker å investere i størrelsesorden seks til åtte milliarder kroner hvert år de nærmeste årene.

Det er i første rekke betydelige investeringer i det norske nettet foruten nett knyttet til virksomheter i utlandet, i hovedsak mobilkonsortier. På satellittsiden er det også snakk om betydelige investeringer. Naturligvis er det også aktuelt med kjøp av virksomheter, særlig utenfor Norge.

Til toppen