Hermansen: Investerer 40 milliarder før 2001

Telenor investerer for mellom seks og åtte milliarder kroner hver år frem mot år 2001.

- Hvor mye skal dere investere for fram mot 2001?

- Vi ønsker å investere i størrelsesorden seks til åtte milliarder kroner hvert år de nærmeste årene.

Det er i første rekke betydelige investeringer i det norske nettet foruten nett knyttet til virksomheter i utlandet, i hovedsak mobilkonsortier. På satellittsiden er det også snakk om betydelige investeringer. Naturligvis er det også aktuelt med kjøp av virksomheter, særlig utenfor Norge.

Til toppen