Hermansen kjemper mot vindmøller

Telenorsjef Tormod Hermansen har ikke gitt opp håpet om å få inn private eiere i Telenor. Han kjemper imidlertid en håpløs kamp mot et solid stortingsflertall som mener Telenor fremdeles skal være et heleid statlig aksjeselskap. Digi:tele har sett nærmere på hva stortingspartiene mener om norsk IT-politikk.

Telenorsjef Tormod Hermansen har ikke gitt opp håpet om å få inn private eiere i Telenor. Han kjemper imidlertid en håpløs kamp mot et solid stortingsflertall som mener Telenor fremdeles skal være et heleid statlig aksjeselskap. Digi:tele har sett nærmere på hva stortingspartiene mener om norsk IT-politikk.

De siste månedene har Telenorsjef Tormod Hermansen med tiltagende styrke i runden rundt i landets redaksjoner gjentatt sitt ønske om å få private eiere inn i statsaksjeselskapet. Han mener staten eier mye bedre sammen med private.

I et intervju med Digi:tele for to uker siden sa Hermansen at nyttårsønsket var private eiere i forbindelse med at selskapet trenger mer egenkapital.

Hermansens ønske faller imidlertid på steinbunn i Stortinget. Digi:tele har foretatt en rundspørring blant IT-politiske talsmenn og kvinner i partiene som er representert på Stortinget, og bedt om synspunkt på en rekke tele/IT-politiske spørsmål.

Selv ikke Hermansens venner i Arbeiderpartiet mener private Telenor-eiere er en god idé. Faktisk får Hermansen bare støtte fra Høyre, Fremskrittspartiet og Fridemokratene i at noen eller alle aksjene i Telenor skal over på private hender. Høyre vil beholde noen aksjer på statens hender. Venstre avviser ikke idéen, men mener at et salg ikke skal skje nå.

Hovedkonklusjonen etter Stortings-runden er klar. IT-politikken i Norge skal i mindre grad enn før styres av politikernes vedtak, men ved hjelp av et sterkt statlig eid Telenor i et deregulert marked.

Blant svarene ligger det imidlertid store avstander fra for eksempel Fremskrittspartiet som ønsker å selge ut Telenor-aksjer over en lengre periode, mens Rød Valgallianse ønsker å omgjøre Telenor fra statsaksjeselskap tilbake til en forvaltningsmodell med full innsynsrett for folket gjennom de folkevalgte.

Vi har forsøkt oss med begrepet "Det norske hus", som ramme for å få fram hva partiene mener om betydningen IT vil ha i samfunnet. Begerepet "Det norske hus" faller flere tungt for brystet, men om ikke annet ser det ut til at alle parti er enige om at IT er viktig for Norge. Flere understreker også betydningen av at det legges tilstrekkelig vekt på IT i skolen. SV skriver i sitt svar at det er så selvsagt at IT vil forme fremtiden at det er unødvendig å svare på spørsmålet.

Arbeiderpartiet er det mest ordknappe partiet. Fire setninger med henvisning til en Stortings-melding og en innstilling til Stortinget var alt partiet leverte. Regjeringspartiet føler kanskje at partiets IT-politikk er godt nok kjent gjennom den daglige utøvelsen. Uavhengig av dette, slår landets største parti fast at det ikke er aktuell politikk å selge aksjer i Telenor. Telenors ekspansjon inn i ikke-tradisjonelle forretningsområdene, så som data, velsignes gjennom partiets ønske om at Telenor skal bli en mest mulig komplett tele- og IT-bedrift.

Flere partier peker på at bedriften Telenor selv må være konkurransedyktig på markedet for å kunne rettferdiggjøre en mer fristilt rolle fra sine eiere, men også for at den norske IT-politikken skal kunne fungere slik det legges opp til.

Den jobben overlates som kjent til Telenor-huset selv, med konsernsjef Tormod Hermansen i spissen. Men han får ikke hjelp av private eiere.

For å få vite mer om hva stortingspartiene mener valgte vi ut fem emner som ble formulert i fem spørsmål. Svarene gjengis i sin helhet uten noen form for redigering.

Her er spørsmålene:

Med utgangspunkt i valgprogram og eventuelt senere justeringer i form av landsmøtevedtak, hva er partiets svar på disse spørsmålene vedrørende det norske telekom-markedet og Telenor.

1) - Er det en riktig utvikling å liberalisere og deregulere telekom-markedene i Norge?
2) - Hvor viktig er tele, data og informasjonsteknologi for "Det norske hus" ....
3) - Er det grunn til å tro at det blir en fri og åpen konkurranse på telemarkedet etter liberaliseringen i 1998?
4) - Må vi regne med en nedbygging av Telenor når de møter konkurranse på alle fronter, eller er det grunn til å tro at selskapet har muligheter til å overleve i denne kanskje verdens mest konkurranseutsatte industri ...
5) - Mener ditt parti at noen eller alle aksjene i Telenor bør selges?

Dette svarte partiene.

Vil du lese alle svarene samlet kan du laste ned denne siden.

Her ligger det enkelte partis svar:
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Fridemokratene
Høyre
Kristelig Folkeparti
Rød Valgallianse
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Mer bakgrunnsinformasjon: Dokumenter om norsk IT-politikk

Til toppen