Hermansen: Misfornøyd med Telenors eier

Telekongen Tormod Hermansen er misfornøyd med sin eier. Hans nyttårsønske er en Hydromodell det staten eier flertallet av aksjene. - Staten er best som eier sammen med private, sier Telenors konsernsjef til digi:. Les også hva Hermansen mener om konkurransesituasjonen, telefonavlytting, prispolitikk, telepolitikk og fremtiden.

Telekongen Tormod Hermansen er misfornøyd med sin eier. Hans nyttårsønske er en Hydromodell det staten eier flertallet av aksjene. - Staten er best som eier sammen med private, sier Telenors konsernsjef til digi:. Les også hva Hermansen mener om konkurransesituasjonen, telefonavlytting, prispolitikk, telepolitikk og fremtiden.

Telenorsjef Tormod Hermansen.
Telenorsjef Tormod Hermansen.

- Telenor skal fortsatt vokse. Vi skal være ledende innen tele og IT i Norge. Vi skal være en slagkraftig samarbeidspartner for våre kunder og en viktig del av utviklingen i det postindustrielle IT-samfunnet i Norge, sier Tormod Hermansen.

Han understreker at selv om Telenor er 100 prosent eid av staten så har selskapet klare synspunkter på hva en god eier er.

- Det er naturlig at staten er en tung eier i Telenor. Telenor representerer en viktig del av landets infrastruktur og et statlig eierskap reflekterer garanti og sikkerhet for at hele landet får del i våre tjenester.

Hermansen mener imidlertid at staten må være en forutsigbar eier. Når Stortinget bestemte et utbytte på 940 millioner kroner, var det en økning på 400 millioner kroner i forhold til regjeringens forslag.

- Både styrets og departementets tilrådning om utbytte ble satt til side av Stortinget. Stortinget har mange hensyn og ta og ikke alle er like gode for Telenor. Det gjør det vanskelig for staten å være rasjonell ut fra krav som man har til det å være rasjonell som eier, sier Hermansen.

Han viser til at regelen som sier at en generalforsamling ikke kan vedta et høyere utbytte enn det styret tilrår ikke gjelder i heleide statsaksjeselskap.

- Det er ikke uforsvarlig med et utbytte på 950 millioner kroner som en engangsforeteelse. Telenors eksistens settes ikke på spill. Men når Telenor tar opp store lån utenfor Norge basert på en kredittrating så har vi nøye redegjort for utbyttepolitikk og eierne. Når utbyttet blir så stort som nå, vil våre långivere og samarbeidspartnere kunne stille spørsmål. Vår troverdighet som et solid selskap, og de lånebetingelsene vi har i dag, kan settes på spill om dette blir mer enn en engangsforeteelse.

- Hvis vi ikke vet hvilke betingelser eierne vil gi oss i vår kapitalbygging, så er dette en alvorlig situasjon for selskapet, sier Tormod Hermansen.

Til toppen