Hermansen møter Sp

Telenorsjef Tormod Hermansen stiller neste uke på et møte i Senterpartiet der Telenors ønske om 3 milliarder kroner i ekstra egenkapital står på dagsorden.

Regjeringen skal i løpet av januar legge fram sitt forslag til Telenors ønske om styrket egenkapital, og de tre regjeringenspartiene sitter med minst tre ulike syn på saken. Dette spenner fra Venstres ønske om å få private eiere inn i selskapet til Senterpartiet som hittil har vært tilhelger av fult statlig eierskap.

- Seminaret blir starten på behandlingen av denne saken i stortingsgruppen, sier nestleder i Senterpartiet, Odd Roger Enoksen til Dagens Næringsliv.

Enoksen sier at et av de håpløse alternativene er å be Telenor å begrense aktiviteten.

Til toppen