Hermansen ny styreleder i Bravida

Tormod Hermansen ble som planlagt valgt til ny styreleder i Bravida ASA under gårsdagen generalforsamling.

Skiftet av styrets leder og nestleder er i tråd med fusjonsavtalen mellom Bravida og BPA som ble undertegnet for snart to år siden, og innebærer at Mikael Ahlström går inn som styrets nestleder.

Gun Bente Johansen tiltrer som styremedlem i Bravida ASA og erstatter Grete Faremo som går inn i Bravidas bedriftsforsamling. Forøvrig forblir styrets sammensetning uendret.

Det er besluttet opprettet bedriftsforsamling i Bravida. Denne vil ha følgende aksjonærvalgte medlemmer; Ole Lund, Grete Faremo, Mette Boquist, Jan Edvard Thygesen, Bjørn Formoe, Tore Åberg, Anders Lægreid og Björn Wolrath.

Til toppen