Hermansen: Prising bedre enn i Sverige

Telenor har gjort en kraftig pristilpasning. Men det var verre i Sverige, ifølge Tormod Hermansen.

Telenor har gjort en kraftig pristilpasning. Men det var verre i Sverige, ifølge Tormod Hermansen.

- Dagens teletakster er blitt på politisk grunnlag. Hva slags konsekvenser vil norske kunder merke når Telenor har gjennomfører en markedstilpassning av prisene?

- Allerede for 5-6 år siden tok Telenor konsekvensen av at prisene ville dannes i et marked og ikke settes av en enkelt aktør. Vi har brakt prisnivået raskere og sterkere ned enn noen annen aktør i Europa. Vi er en lavprisleverandør av teletjenester og ligger ikke tilbake for noen av de andre nordiske landene.

Samtidig vet vi at det ikke bare er et nivåspørsmål. De enkelte prisene må også være kostnadsmessig og markedsmessig balansert for å unngå kryssubsidiering. Det har myndighetene sagt at vi ikke skal ha.

Vi tar konsekvensen av dette når vi setter opp prisene på kommunetakster. Disse takstene ble tidligere subsidiert av høyere utenlands og fjerntakster.

Dette er noe som har skjedd i de aller fleste land. Om vi sammenligner med tilpasningen i Norge så er den langt mindre dramatisk enn den tilsvarende tilpasningen som skjedde i Sverige de siste årene. Det har vært et gjennomgående problem at den gangen en satte prisene politisk så satte man dem uten sammenheng med kostnader eller etterspørsel.

Den strukturen vi ser danne seg vil innebære fjern- og nærtakst, samt en differensiering over døgnet. Vi vil sørge for å tilpasse takstene slik at de er markedsmessig forankret både for å unngå for høye priser slik at vi konkurrerer ut oss selv men også å sikre at vi ikke subsidierer konkurrentene.

Vi kommer også til å få et mye mer omfattende tilbud av ulike takstsystemer. Innenfor mobiltelefoni har vi eksperimentert med ulike takstalternativer.

Til toppen